Αρχική Green Life Διαδρομές Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού για αγρότες, έως τις 20/5

Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού για αγρότες, έως τις 20/5

14

 Μέχρι και την Τρίτη 20 Μαΐου 2008 παρατείνεται η προθεσμία συμμετοχής στα Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού της «Αγροτικής Εστίας» το τρέχον έτος, για 160.000 δικαιούχους του ΟΓΑ.


Όπως υπενθυμίζει ο Οργανισμός, οι δικαιούχοι των προγραμμάτων (συνταξιούχοι του ΟΓΑ και ασφαλισμένοι οι οποίοι είναι ασφαλιστικά ενήμεροι) μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στα Κ.Ε.Π. όλης της χώρας και να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα, καθώς και τα βιβλιάρια υγείας ΟΓΑ θεωρημένα για το έτος 2008, τόσο το δικό τους όσο και των προστατευόμενων μελών της οικογένειας τους, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της Αγροτικής Εστίας. Από το ίδιο Κ.Ε.Π. ο δικαιούχος θα πληροφορηθεί σε ποιο πρόγραμμα θα συμμετάσχει και θα παραλάβει τα σχετικά Δελτία συμμετοχής του.
Δικαιούχοι των προγραμμάτων είναι:
1. Όλοι οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ
2. Οι ασφαλιστικά ενήμεροι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ
3. Οι έμμεσα ασφαλισμένοι του ΟΓΑ (σύζυγοι και παιδιά)
Προϋπόθεση συμμετοχής είναι: Η κατοχή βιβλιαρίου υγείας του Ο.Γ.Α. σε ισχύ.