22η Γενική Συνέλευση ΕΟΑΕΝ: Επιχειρήσεις και τουρισμός στο επίκεντρο των συζητήσεων

  6

   H ιδιαίτερη σημασία του τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη των νησιών, αλλά και η σημαντική συνεισφορά των υπολοίπων κλάδων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη λειτουργία της τουριστικής αλυσίδας, τονίστηκε ιδιαίτερα κατά την 22η Γενική Συνέλευση του  Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νήσων (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.).
     Η συνέλευση πραγματοποιήθηκε στη Λευκάδα, 8 & 9 Μαίου, παρουσία του υφυπουργού Ανάπτυξης Γ. Βλάχου και κύρια συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην επιχειρηματικότητα των νησιωτικών περιοχών.
     Όπως επισήμαναν οι εκπρόσωποι των Νησιωτικών Επιμελητηρίων, η εκπόνηση εθνικής στρατηγικής για τις αερομεταφορές, η ανάπτυξη των υπηρεσιών δημοσίου συμφέροντος, η παροχή εξειδικευμένων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον τουριστικό τομέα, σε συνδυασμό με τον σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον, αποτελούν σημεία κλειδιά για την βιώσιμη και ορθολογική τουριστική αξιοποίηση των Ελληνικών νησιών.
      Ο πρόεδρος του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νήσων (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.), Νικήτας Δολαψάκης, ζήτησε την παρέμβαση του κ. Βλάχου για τη διευθέτηση διαφόρων επιχειρηματικών ζητημάτων μεταξύ των οποίων:
     – η προετοιμασία λειτουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) και τα προβλήματα που έχουν ανακύψει
     – οι δράσεις χρηματοδότησης των ΜΜΕ που διαχειρίζονται οι τράπεζες και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί
     – η αναγκαιότητα διατήρησης της λειτουργίας των αναπτυξιακών οργανισμών και φορέων στους οποίους συμμετέχουν τα Επιμελητήρια όπως για παράδειγμα οι Αναπτυξιακές Εταιρείες Διαχείρισης του Γ’ ΚΠΣ και τα ΚΕΤΑ.