Αρχική Νέα Τοπικά Συνεδρίαση Νομαρχιακής Επιτροπής, ημερήσια διάταξη

Συνεδρίαση Νομαρχιακής Επιτροπής, ημερήσια διάταξη

7

    
Πρόσκληση
 

Σας γνωρίζουμε ότι στις 19/05/08, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 θα συγκληθεί η Νομαρχιακή Επιτροπή Β’ και θα συνεδριάσει στην αίθουσα του Νομ. Συμβουλίου.
 Τα θέματα  της ημερήσιας διάταξης είναι:
1. Έγκριση Γεωτεχνικής έρευνας –μελέτης της : «Μελέτη  δρόμου Νεοχωρίου –Καλλιμασιάς, Παράκαμψη Καλλιμασιάς»
2. Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής  Καθορισμού  Άρθρων πρόσθετης Αποζημίωσης στα Τιμολόγια των Δημοσίων Έργων  της ΔΤΥ –ΝΑΧίου
3. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού και κατακύρωση  του έργου : «Φωταγώγηση νότιας πλευράς Λαγκάδας»
4. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού και νέα ημερομηνία  διεξαγωγής  διαγωνισμού του έργου : «Συντήρηση –βελτίωση, Σήμανση, Ασφάλιση και Καθαρισμός τάφρων , οχετών κλπ στο ΕΟΔ Νομού  Χίου ( β΄φάση)»
5. Έγκριση μελέτης , τ.δ. και δημοπράτηση του έργου: «Τοποθέτηση  συνθετικού χλοοτάπητα στα Γήπεδα  Ποδοσφαίρου Καλαμωτής- Καρδαμύλων –Θολοποταμίου  και Λαγκάδας-Συκιάδας»
6. Ορισμός Επιτροπής διαγωνισμού του ως άνω έργου
7. Έγκριση για διαδικασία ανάθεσης του έργου: «Κατασκευή αίθουσας  πολλαπλών χρήσεων στο Λιθί»
8. Έγκριση για διαδικασία ανάθεσης του έργου: «Ανακατασκευή  αυλής 1ου Δημοτικού Σχολείου Χίου»
9. Έγκριση 3ου Τακτοποιητικού & Τελικού  Σ.Π. Εργασιών της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ολοκλήρωσης  της βελτίωσης του δρόμου Χίου Λιμένα Μεστών »
10.   Έγκριση  Χορήγησης παράτασης προθεσμίας  περαίωσης του έργου: «Συντήρηση-βελτίωση, σήμανση, ασφάλιση και καθαρισμός τάφρων οχετών κλπ στο Εθνικό οδικό δίκτυο Νομού Χίου».
11. Προέγκριση δαπάνης  για δημιουργία και προβολή DVD με θέμα την ευαισθητοποίηση του κοινού για τα σκουπίδια
12. Ενημέρωση –Παρουσίαση διαφημιστικής καμπάνιας για την ιστοσελίδα CHIOSJOBS.
Ο φάκελος με τα θέματα είναι στο γραφείο της Ν.Ε και είναι στην διάθεση σας για κάθε πληροφορία που θα ζητήσετε.


   Ο Πρόεδρος της Νομ. Επιτροπής Β’ Ν.Α.Χίου
    Πέτρος   Φλάμοs
                          Αντινομάρχης