Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ: Ερώτηση σχετικά με την εκμάθηση ξένων γλωσσών στην ΕΕ

ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ: Ερώτηση σχετικά με την εκμάθηση ξένων γλωσσών στην ΕΕ

4

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩN ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩN ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ
ΚΩΣΤΑ ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ KAΙ KATΕΡΙNAΣ MΠATZΕΛH
ΣXΕTΙKA MΕ THN ΕKMAΘHΣH ΞΕNΩN ΓΛΩΣΣΩN ΣTHN ΕΕ


Ερώτηση σχετικά με την εκμάθηση ξένων γλωσσών στην ΕΕ απηύθυναν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ Κώστας Μποτόπουλος και Kατερίνα Mπατζελή. Συγκεκριμένα, ζητούν να ενημερωθούν σχετικά με τα μέτρα που σκοπεύει να λάβει η Επιτροπή ούτως ώστε να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν τη διδασκαλία δύο τουλάχιστον ξένων γλωσσών από πολύ νεαρή ηλικία και τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνδράμει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εκμάθησης ξένων γλωσσών στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος ούτως ώστε να μην επιβαρύνεται ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Στην ερώτηση τους οι δύο ευρωβουλευτές ζητούν επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνδράμει στην ανάπτυξη ενός διαφανούς συστήματος πιστοποίησης των γλωσσικών δεξιοτήτων.


Οι δύο ευρωβουλευτές του ΠAΣOK δήλωσαν μεταξύ άλλων:


«H γνώση δύο τουλάχιστον ξένων γλωσσών αποτελεί σήμερα απαραίτητη δεξιότητα για τους Ευρωπαίους πολίτες και σημαντικό παράγοντα ενίσχυσης του διαπολιτισμικού διαλόγου και αξιοποίησης των ευκαιριών εργασίας και σπουδών που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. H προώθηση των γλωσσικών δεξιοτήτων ως τμήμα της εκπαιδευτικής πολιτικής εμπίπτει στην εθνική αρμοδιότητα. Ωστόσο η ανάδειξη της πολυγλωσσίας σε βασική προτεραιότητα της ΕΕ καθώς και οι συγκεκριμένες συστάσεις στα συμπεράσματα των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων της Λισαβόνας και της Βαρκελώνης για τη βελτίωση προγραμμάτων εκμάθησης γλωσσών σε ιδρύματα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθιστούν σαφές ότι στόχος της ΕΕ είναι η άμεση βελτίωση των εθνικών επιδόσεων στον τομέα αυτό, δεδομένου ότι πρόκειται για επιδόσεις που συνδέονται στενά με την ίδια την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. 


Δυστυχώς, στην Ελλάδα προκειμένου να ανταποκριθούν οι σπουδαστές στις σημερινές απαιτήσεις της παγκόσμιας αγοράς εργασίας και λόγω της ποιότητας της παρεχόμενης ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο δημόσιο σχολείο, αναγκάζονται να καταφεύγουν σε φροντιστήρια ή ιδιαίτερα μαθήματα με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται σημαντικά ο οικογενειακός προϋπολογισμός. H Ελλάδα αποτελεί ένα από τα λίγα  κράτη μέλη όπου η ουσιαστική εκπαίδευση στον τομέα της εκμάθησης ξένων γλωσσών εναπόκειται όχι στα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά κυρίως σε ιδιωτικούς φορείς, με σημαντικές οικονομικές συνέπειες σε ατομικό, αλλά και κοινωνικό επίπεδο». 


Aκολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ:
Σύμφωνα με τη Στρατηγική της Λισαβόνας, η εκμάθηση ξένων γλωσσών αποτελεί προτεραιότητα της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης και της ενίσχυσης του διαπολιτισμικού διαλόγου. Συγκεκριμένα, η ΕΕ έχει θέσει ως στόχο την εκμάθηση δύο ξένων γλωσσών πλέον της μητρικής από πολύ νεαρή ηλικία. Ωστόσο, το επίπεδο διδασκαλίας ξένων γλωσσών  στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα είναι ανομοιόμορφο μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Συγκεκριμένα, όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα παρατηρείται ότι λόγω του μη ικανοποιητικού επιπέδου διδασκαλίας ξένων γλωσσών σε  όλες τις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης, πολλοί σπουδαστές καταφεύγουν σε φροντιστήρια ή ιδιαίτερα μαθήματα με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται σημαντικά ο οικογενειακός προϋπολογισμός.    
(1) Με ποιους τρόπους σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βοηθήσει τα κράτη- μέλη να εξασφαλίσουν τη διδασκαλία δύο τουλάχιστον ξένων γλωσσών από πολύ νεαρή ηλικία;
(2) Mε ποιους τρόπους θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνδράμει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εκμάθησης ξένων γλωσσών στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος ούτως ώστε να αποφεύγεται η οποιαδήποτε επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για τα νοικοκυριά;
(3) Πώς θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνδράμει στην ανάπτυξη ενός διαφανούς συστήματος πιστοποίησης των γλωσσικών δεξιοτήτων;
(4) Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ποια πρακτικά μέτρα θα μπορούσαν να διευρύνουν το φάσμα των ξένων  γλωσσών που διδάσκονται ώστε να ενισχύεται ουσιαστικά ο διαπολιτισμικός διάλογος και να εκπροσωπείται ο γλωσσικός και πολιτισμικός πλούτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
(5) Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Δείκτη Γλωσσικών Γνώσεων; Σε ποιο χρονικό πλαίσιο προβλέπεται η ολοκλήρωση του πρώτου γύρου δοκιμασίας γλωσσικών γνώσεων στις πέντε πλέον διδασκόμενες γλώσσες στην Ένωση και η διεύρυνση του φάσματος στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές γλώσσες;