Αρχική Νέα Τοπικά Ψαρά: 3 εκ. ΕΥΡΩ για την εξωτερική προβλήτα

Ψαρά: 3 εκ. ΕΥΡΩ για την εξωτερική προβλήτα

6


  —Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κ. Γιάννη Λέκκα, προεγκρίθηκε η υπογραφή σύμβασης του Υποέργου: «Αποπεράτωση κατασκευής νέας εξωτερικής προβλήτας Λιμένος Ψαρών» προϋπολογισμού 2.946.721,60 ευρώ, του ενταγμένου στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου έργου: « Κατασκευή νέας εξωτερικής προβλήτας Λιμένος Ψαρών»,  με Φορέα Υλοποίησης τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου.


Παράλληλα, με χθεσινή απόφαση ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, κ. Γιάννης Λέκκας, ενέκρινε την εκτέλεση των Υποέργων: α. Αποπεράτωση κατασκευής νέας εξωτερικής προβλήτας Λιμένος Ψαρών και,
β. Αποκατάσταση ζημιών και αναβάθμιση της υφιστάμενης υποδομής Λιμένος Ψαρών, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση Λιμενικών Εγκαταστάσεων Ψαρών».
Προκειμένου να εκδοθεί η ανωτέρω απόφαση, εξασφαλίστηκαν με τον συντονισμό της Περιφέρειας, η νομιμοποίηση των υφισταμένων έργων στην Ζώνη του Αιγιαλού, και του παρακείμενου θαλάσσιου χώρου με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών(15-4-2008), η έγκριση οριοθέτησης εξομοιωμένης χερσαίας ζώνης του Λιμένα Ψαρών (15-5-2008) και γνωμοδοτήσεις αρμόδιων φορέων όπως ΥΕΝ – ΓΕΝ- 3ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων – Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων – Αποφάσεων της Ν.Α. Χίου και της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Χίου κλπ.


«Με την απόφαση αυτή,  δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ.Γιάννης Λέκκας, δίνουμε την δυνατότητα να συνεχιστούν τα Λιμενικά αυτά έργα προκειμένου τα Ψαρά να αποκτήσουν ένα ασφαλές και λειτουργικό Λιμάνι, έργο το οποίο χρηματοδοτήσαμε με Εθνικούς Πόρους και Πόρους του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου.