Αρχική Πολιτισμός Κλείνει το κεντρικό Δανειστικό Τμήμα- Διαμαρτυρία Προϊσταμένου βιβλιοθήκης Κοραή

Κλείνει το κεντρικό Δανειστικό Τμήμα- Διαμαρτυρία Προϊσταμένου βιβλιοθήκης Κοραή

12

 

  Είχαμε παρουσιάσει θετικά την απόφαση για λειτουργία και νέου δανειστικού τμήματος από τη Βιβλιοθήκη ΚΟΡΑΗ στην προκυμαία.
   Στην τελευταία συνεδρίαση όμως του Εφορευτικού Συμβουλίου και μετά από σχετική πρόταση του προέδρου του Παύλου Καλογεράκη, το τμήμα θα λειτουργήσει όμως παράλληλα θα κλείσει το Κεντρικό Δανειστικό Τμήμα.
   Τη διαμαρτυρία του σε αυτήν την απόφαση εκφράζει ο σαφώς παραγκωνισμένος προϊστάμενος της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Χίου «Κοράης» Τάσος Σαρρής, που προχωρεί στην ενημέρωση «τόσο των αρμοδίων όσο και του Χιώτικου κοινού».
   Στην ανακοίνωση σημειώνεται:
   «Ως προϊστάμενος της Δ.Κ.Ι  Βιβλιοθήκης Χίου «Κοραής» έχω υποχρέωση να ενημερώσω ότι κατά τη συνεδρίαση του Εφορευτικού Συμβουλίου στις 22 Μαΐου (πρακτικό 4/2008) ο Πρόεδρος κ. Καλογεράκης εισηγήθηκε πρόταση για το κλείσιμο του Κεντρικού Δανειστικού Τμήματος της Βιβλιοθήκης από 20 Ιουνίου και η εναλλακτική λειτουργία κατά τους θερινούς μήνες ενός «πρόχειρου» δανειστικού τμήματος σε άλλο σημείο της π-όλης. Με την πρόταση αυτή συμφώνησαν όλα τα παρόντα μέλη.
   Σας ενημερώνω, σημειώνει ο προϊστάμενος της Βιβλιοθήκης, ότι το Δανειστικό Τμήμα που είναι οργανωμένο, γνωστό σε όλο το Χιακό κοινό, έχει 10.000 βιβλία και 4080 μέλη, εξυπηρετώντας και κατά τη θερινή περίοδο ένα μεγάλο αριθμό αναγνωστών στεγάζεται στο Κεντρικό κτήριο της Βιβλιοθήκης. Επιπλέον σας γνωρίζω ότι δεν θα λειτουργήσει το Κέντρο Πληροφόρησης, εφόσον έχει μεταφερθεί σε παράπλευρο κτήριο με εισήγηση του προέδρου και απόφαση του Ε.Σ. και λόγω ελλείψεως προσωπικού.
   Ο Πρόεδρος και το νέο Εφορευτικό Συμβούλιο με τις αποφάσεις που λαμβάνουν, δημιουργούν πρόβλημα λειτουργίας των παραπάνω οργανικών τμημάτων της Βιβλιοθήκης Κοραή, τα οποία μέχρι το περασμένο έτος, παρ’ όλη την έλλειψη προσωπικού λειτουργούσαν ομαλά και εξυπηρετούσαν το Χιώτικο κοινό.
   Έχοντας ως προϊστάμενος της Δ.Κ.Ι. Βιβλιοθήκης αντίθετη άποψη για τις παραπάνω αποφάσεις, η οποία ωστόσο δεν εισακούγεται λόγω της συστηματικής παραγκώνισης μου, οφείλω να ενημερώσω τόσο τους αρμόδιους όσο και το Χιώτικο κοινό».