Αρχική Απόψεις Aρθρα 3τεκνοι εκπαιδευτικοί: ανάγκη το υπουργείο Οικογένειας

3τεκνοι εκπαιδευτικοί: ανάγκη το υπουργείο Οικογένειας

11

ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ                                                        11 – 5 –  2008
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


1)  Από την μέχρι σήμερα εμπειρία μας προκύπτει αβίαστα ότι σε θέματα κοινωνικής πολιτικής που αφορούν την Οικογένεια δεν υπάρχει ο απαραίτητος συντονισμός και αποτελεσματικότητα στην προώθηση των μέτρων στήριξης της οικογένειας  με αποτέλεσμα οι πολιτικές να μην είναι ολοκληρωμένες και να  μην έχουν συνέχεια, έτσι οι όποιες καλές προθέσεις του κατά το Σύνταγμα αρμόδιου Υπουργείου(Υπουργείο Υγείας και κοινωνικής Αλληλεγγύης) συνθλίβονται, χάνονται ή συρρικνώνονται στη διαδρομή τους για αποδοχή από τα διάφορα Υπουργεία και στα διάφορα επίπεδα εξουσίας.
Για το λόγο αυτό προτείνουμε την ίδρυση Υπουργείου Οικογένειας.
Υπουργείο Οικογένειας έχουν και άλλες χώρες της ΕΟΚ με μικρότερα κοινωνικά και δημογραφικά προβλήματα.

      2)  Εν όψει της κατάθεσης το επόμενο διάστημα νομοσχεδίου που αφορά τις προτεινόμενες από το ΥΠΕΠΘ ρυθμίσεις για το μόνιμο διορισμό των εκπαιδευτικών  και επειδή η κοινωνική πολιτική θα πρέπει να έχει συνέχεια αδιακρίτως πολιτικής ηγεσίας,  καλούμε τους Βουλευτές κυρίως της Επιτροπής μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής να καταθέσουν βελτιωτικές προτάσεις προκειμένου στις νέες ρυθμίσεις να συμπεριληφθεί και άρθρο που θα προβλέπει την κατοχύρωση του Διορισμού των εκπαιδευτικών με τρία παιδιά  αδιακρίτως ΑΣΕΠ  μετά την συμπλήρωση ενός ορίου προϋπηρεσίας. 
 Η ως άνω προτεινόμενη ρύθμιση  έχει βάσιμη και ακλόνητη  αιτιολογία την ιδιαιτερότητα της οικογενειακής μας κατάστασης και θα είναι συνέχεια της ρύθμισης με την οποία τον Απρίλιο του 2006 το υπουργείο Παιδείας από κοινού με το υπουργείο Υγείας αναγνωρίζοντας την αδυναμία των εκπαιδευτικών με τρία παιδιά , λόγω αυξημένων οικογενειακών υποχρεώσεων, ν’ ανταποκριθούν στον ανταγωνισμό και τις απαιτήσεις του ΑΣΕΠ συμφώνησαν και προχώρησαν στην ψήφιση του άρθρου 2 παρ. 4α του ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75 τεύχ. Α) . Σύμφωνα με το άρθρο αυτό εφεξής οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί με τρία παιδιά είναι δικαιούχοι του 20% επί των εκάστοτε προσλαμβανομένων από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών .


3) “ ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΑ” ΜΕΤΡΑ
Θαυμάστε κοινωνική πολιτική  του ΥΠΕΠΘ για τους τρίτεκνους εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με τα ισχύοντα  οι τρίτεκνοι αναπληρωτές προσλαμβάνονται με τους ίδιους όρους όπως και οι λοιποί εκπαιδευτικοί που δεν έχουν καμία οικογενειακή υποχρέωση , δηλαδή δεν προσλαμβάνονται στον τόπο κατοικίας τους ή έστω της περιφέρειας τους αλλά περιφέρονται από το ένα άκρο της χώρας στο άλλο μέχρι να καταφέρουν, αν αντέξουν αυτή την εξοντωτική περιπλάνηση, να πετύχουν μόνιμο διορισμό, που και αυτός θα είναι ένας νέος κύκλος περιπλάνησης με άγνωστη αφετηρία και απροσδιόριστο προορισμό !!!
΄Αν αυτό είναι μέτρο κοινωνικής πολιτικής και κίνητρο για το δημογραφικό τότε τι είναι αντικίνητρο;


Θαυμάστε άλλο μέτρο κοινωνικής πολιτικής του ΥΠΕΠΘ από πρόσφατη προκήρυξη για διορισμούς εκπαιδευτικών στην ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 285    1 Απριλίου 2008, Τεύχος τρίτο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
 «6. Οικογενειακή κατάσταση (Τριτεκνία – Πολυτεκνία): Υποψήφιοι που είναι γονείς τριών ή περισσοτέρων παιδιών, τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζουν ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ένα (1) μόριο.»


Ένα (1) ολόκληρο μόριο!!!, για γονείς τριών ή περισσοτέρων παιδιών !!! Θα μπορούσαμε να φέρουμε και άλλα πολλά παραδείγματα που φανερώνουν προχειρότητα και έλλειψη πολιτικής βούλησης, τα σχόλια είναι περιττά και δικαιολογούν την πρόταση μας για ίδρυση Υπουργείου για την Οικογένεια. Κεντρική συντονιστική επιτροπή
politeknia@in.gr