Αρχική Νέα Τοπικά Εγκρίσεις Περιφέρειας για τη Δημιουργία Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών

Εγκρίσεις Περιφέρειας για τη Δημιουργία Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών

9

 Ένα βήμα πριν την τελική έγκριση είναι τα έργα που αφορούν τη Δημιουργία Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών Ενιαίων Λυκείων και ΤΕΕ, στους 3 νομούς της Περιφέρειας.
   Ειδικά για τη Χίο το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 133.544,18 ευρώ και προεγκρίθηκε η υπογραφή σύμβασης των 12 υποέργων.
   Επίσης εγκρίθηκαν πιστώσεις για σειρά έργων και δράσεων που γίνονται ( ή έγιναν ) στο νομό.