Συνεδρίαση της οργάνωσης πόλης του Συνασπισμού της Αριστεράς

  7

   Τη Δευτέρα 2/6/2008 έγινε συνεδρίαση της οργάνωσης  πόλης, του Συνασπισμού της Αριστεράς.


  Στη συνεδρίαση αυτή αναλύθηκε η απόφαση της Κ.Ε. του ΣΥΝ για την περίοδο που διανύουμε.


  Η απόφαση αφορά κυρίως την οικονομική κρίση, την ακρίβεια αλλά και όλα τα μέτωπα που ανοίγει η συνολική αντεργατική πολιτική της κυβέρνησης (παιδεία, ιδιωτικοποιήσεις, ασφαλιστικό, εισοδηματική πολιτική, φορολογική πολιτική κ.α.). Έγινε γόνιμη συζήτηση και πολιτική εξειδίκευση στις συνθήκες του νησιού μας για να μπορέσει  η πολιτική του ΣΥΝ και του ΣΥΡΙΖΑ να γίνει μοχλός αντίστασης και διεξόδου από τη νεοφιλελεύθερη πολιτική της κυβέρνησης έτσι ώστε μέσα από την κινηματική δράση να την ανατρέψει.


   


  Γραφείο Τύπου του Συνασπισμού της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας