Αρχική Green Life Ζώα & Περιβάλλον Κάλεσμα Περιφερειακού Διευθυντή Παιδείας προς μαθητές για Μέρα Περιβάλλοντος

Κάλεσμα Περιφερειακού Διευθυντή Παιδείας προς μαθητές για Μέρα Περιβάλλοντος

14

  Χωρίς να λαμβάνει υπόψη του το πρόσφατο θέμα που δημιουργήθηκε για την Κυβέρνηση με τη εφαρμογή της συμφωνίας του Κιότο ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Στρατής ΤΖιμής, αναφέρει ότι «Είναι αναμφισβήτητο γεγονός, βέβαια, ότι η περιβαλλοντική πολιτική της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια ενισχύθηκε, έθεσε σαφείς στόχους και δημιούργησε ένα ουσιαστικό νομικό πλαίσιο για τα περιβαλλοντικά ζητήματα».
       . Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής, ο κ. Τζιμής αναφέρεται και στα ειδικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας τόσο για την ίδρυση Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης όσο και το πλήθος περιβαλλοντικών προγραμμάτων στα σχολεία.
      «Αποτελεί, πλέον, αναπόδραστη ανάγκη η διαμόρφωση πολιτών με οικολογική συνείδηση, που να εκφράζεται ακόμη και σε ένα επίπεδο καθημερινότητας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν η προσπάθεια ξεκινήσει από την παιδική ηλικία. Μόνο  αν το παιδί αγαπήσει πραγματικά το φυσικό του περιβάλλον και αποκτήσει έγκαιρα περιβαλλοντική ηθική, μπορεί να δημιουργηθεί μια άλλη κοινωνία, μια άλλη νοοτροπία, ένας καλύτερος κόσμος.
      Συμμετέχοντας και η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου σ’ αυτή την προσπάθεια, καλεί όλους τους μικρούς μαθητές να τιμήσουν την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος κάνοντας ένα μικρό νέο ξεκίνημα ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί. Έτσι, τους παροτρύνει να κάνουν κανόνα ζωής τους την προστασία του πράσινου, την καθαριότητα του περιβάλλοντος χώρου τους (σχολείο, γειτονιά…), την ανακύκλωση, την εξοικονόμηση της ενέργειας και τη διάσωση της πανίδας και της χλωρίδας του τόπου μας.
      «Γιατί μόνο τότε ένας άλλος κόσμος, πιο καλός και πιο ανθρώπινος, μπορεί να γίνει εφικτός. Μόνο, δηλαδή, αν  συνειδητοποιήσουμε ότι η λύση βρίσκεται εκεί που ήταν πάντοτε: σ’ εμάς τους ίδιους», καταλήγει η ανακοίνωση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης.