Αρχική Green Life Υγεία- Διατροφή Πρόσκληση για 6 ειδικότητες γιατρών στο Νοσοκομείο Χίου

Πρόσκληση για 6 ειδικότητες γιατρών στο Νοσοκομείο Χίου

19

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Θέμα:
Ανακοίνωση Δ/νσης Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής
Σχετ:
Α.Π. 1869/2-6-2008 έγγραφο της Δ/νσης Υγαίς και Δημόσιας Υγιεινής


Η Διεύθυνση Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της Ν.Α. Χίου  ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την Υ7α/Γ.Π. ΟΙΚ.12526/2-2-2004 απόφαση που δημοσιεύθηκε στο αριθ.242/9-2-04 ΦΕΚ τεύχος Β΄, το Γεν.Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο» αναγνωρίσθηκε κατάλληλο για την πλήρη άσκηση των ιατρών στη Γενική Ιατρική .


Με την αριθμ.Υ4α/1383/08/12-5-2008 Κ.Υ.Α. η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. 926/τ.Β/20-5-2008 ,συστήθηκαν στο Γεν.Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο» :
1. Δύο (2) θέσεις για Γενική Ιατρική
2. Δύο (2) επί πλέον θέσεις για παθολογία
3. Δύο (2) επί πλέον θέσεις για Χειρουργική.


Γνωρίζουμε ότι οι επί πλέον θέσεις της Παθολογίας και της Χειρουργικής θα πληρωθούν από τις υπάρχουσες αιτήσεις στις λίστες αναμονής που τηρούνται στην Υπηρεσία μας.


Για την πλήρωση των  δύο θέσεων Γενικής Ιατρικής σε πρώτη εφαρμογή εφ’ όσον κατατεθούν περισσότερες των δύο αιτήσεις, θα γίνει κλήρωση, που θα πραγματοποιηθεί στις 25 /6/ 08 ,ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.  στα γραφεία της Δ/νσης Υγείας & Δημ.Υγιεινής Χίου, Πολυτεχνείου 13, 2ος όροφος, ενώπιον επιτροπής που θα συγκροτηθεί με απόφαση Νομάρχη Χίου  και στην οποία  θα συμμετέχουν (2) δύο από τους ενδιαφερόμενους ιατρούς.


Στην κλήρωση μπορούν να λάβουν μέρος όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις τοποθέτησης-πρόσληψης :
α) Ιατροί οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση για την συγκεκριμένη ειδικότητα σε άλλο Νοσοκομείο εάν δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία διορισμού τους.
β) Ιατροί των οποίων δεν εκκρεμεί καμία αίτηση για ειδίκευση.
Ο Ιατρός που θα κληρωθεί χάνει το δικαίωμα που τυχόν απορρέει από προγενέστερη αίτησή του, ενώ το διατηρεί εφόσον δεν αναδειχθεί υποψήφιος από την εν λόγω κλήρωση.


Η κλήρωση αφορά όλους όσους έχουν υποβάλλει αιτήσεις, ενώ όσοι από αυτούς δεν αναδειχθούν  για κάλυψη θέσης, διαμορφώνουν την νέα σειρά προτεραιότητας με την σειρά που κληρώθηκαν και με την προϋπόθεση ότι το ενδιαφέρον τους να παραμείνουν στη νέα σειρά το είχαν δηλώσει γραπτώς πριν την κλήρωση.


Το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων είναι από  9 – 6 – 08  έως και  20 – 6-08   (10 εργάσιμες ημέρες).


Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της Ν.Α. Χίου  (Διεύθυνση: Πολυτεχνείου 13, τηλέφωνο:2271044256Από το Γραφείο Τύπου της Ν.Α. Χίου