Αρχική Νέα Τοπικά Εγκριση έργου από την Περιφέρεια μετά την επικαιροποίηση δαπάνης απαλλοτριώσεων για τμήμα...

Εγκριση έργου από την Περιφέρεια μετά την επικαιροποίηση δαπάνης απαλλοτριώσεων για τμήμα δρόμου Πυργί – Ολύμποι

6

 Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κ. Γιάννη Λέκκα,  τροποποιήθηκε η απόφαση ένταξης  στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2000 – 2006, του έργου «Ολοκλήρωση δρόμου Χίου – Λιμένα Μεστών»   καθώς μετά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χίου, επικαιροποιήθηκε η δαπάνη απαλλοτριώσεων για το τμήμα Πυργί – Ολύμποι και για το Τμήμα Αρμόλια – Πυργί και έτσι ο προϋπολογισμός αυξάνει από 4.000.000 σε 4.200.000 ευρώ. Επίσης στο ίδιο έργο προστίθεται και το Υποέργο με τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός οδικού δικτύου δρόμου Χίου – Λιμένα Μεστών», με προϋπολογισμό 215.000 ευρώ. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου.