Αρχική Green Life Υγεία- Διατροφή Οινούσσες: Εκδήλωση με θέμα «Προώθηση της Γυναικείας Υγείας και της Ασφαλούς Μητρότητας»

Οινούσσες: Εκδήλωση με θέμα «Προώθηση της Γυναικείας Υγείας και της Ασφαλούς Μητρότητας»

13

 Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) σε συνεργασία με τον Δήμο Οινουσσών και την επιστημονική υποστήριξη του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο» διοργανώνουν καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα γυναικείας υγείας και προστασίας της μητρότητας,
στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος INTERREG III Β ARCHIMED με θέμα:
«Προώθηση της Γυναικείας Υγείας και της Ασφαλούς Μητρότητας».


Η ομιλία και η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 10 Ιουνίου 2008 και ώρα 11.00-12.00
στην αίθουσα Μαρίας Παντ. Λαιμού στις Οινούσσες.


Το πρόγραμμα συντονίζεται από το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ.) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς Πόρους.