Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Μαρία Παναγιωτοπούλου- Κασσιώτου: Ιδιωτικές επενδύσεις και εργασιακές σχέσεις

Μαρία Παναγιωτοπούλου- Κασσιώτου: Ιδιωτικές επενδύσεις και εργασιακές σχέσεις

7

 Ιδιωτικές επενδύσεις και εργασιακές σχέσεις.
Δηλώσεις της ευρωβουλευτού της NΔ, M. Παναγιωτοπούλου – Kασσιώτου


H αύξηση ελκυστικών προϊόντων παροχής υπηρεσιών στον χρηματοοικονομικό τομέα, όπως τα αμοιβαία κεφάλαια υψηλού κινδύνου (hedge funds) και τα κεφάλαια ιδιωτικών τοποθετήσεων (private equity), συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον της Επιτροπής Απασχόλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που υπερψήφισε σχετική έκθεση.


Oι ευρωβουλευτές ανταποκρίθηκαν στις ανησυχίες και στις αμφιβολίες που έχουν εκφραστεί από τα κράτη μέλη και τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τους κινδύνους που δημιουργούνται από την εντατικοποίηση της χρήσης των χαλαρά ρυθμισμένων ιδιωτικών κεφαλαίων και αποδίδονται κυρίως στην αδιαφάνεια λειτουργίας τους. Oι εταιρείες, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και οι καταναλωτές που εκτίθενται έμμεσα στα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και στις εξαγορές από ιδιωτικά κεφάλαια δεν καλύπτονται από την κοινοτική νομοθεσία προστασίας των επενδυτών καθώς οι ωφέλειες προκύπτουν για τους ενδιάμεσους επενδυτές. Oι υπερβολικές αμοιβές των διαχειριστών, μειώνουν τα αρχικά κεφάλαια και χρεώνουν τις εταιρείες οδηγώντας τις στην πτώχευση.


H Επιτροπή Απασχόλησης επικεντρώθηκε στο γεγονός ότι οι εργαζόμενοι δεν εξασφαλίζουν τις εργασιακές τους σχέσεις, καθώς τα HF και τα ΡΕ δεν  θεωρούνται εργοδότες. Παρόλο που δίνουν απασχόληση σε πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων σε παγκόσμιο επίπεδο, απαλλάσσονται από τις νομικές υποχρεώσεις των εργοδοτών.


H ευρωβουλευτής της NΔ, M. Παναγιωτοπούλου – Kασσιώτου, με τροπολογίες που υπερψηφίστηκαν, ζήτησε τη δημιουργία κοινά αποδεκτών κανόνων χρηματοδότησης μέσω  HF και PE και τη θέσπιση συστηματικών ελέγχων ώστε να αποφεύγεται κάθε είδους κατάχρηση, καθώς επίσης και την ενημέρωση των εργαζομένων για κάθε αλλαγή στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.