Αρχική Απόψεις Συνεντεύξεις Συνέντευξη Ελπίδας Τσουρή στην εφημερίδα “Εξπρες” για τα Ποσειδώνια

Συνέντευξη Ελπίδας Τσουρή στην εφημερίδα “Εξπρες” για τα Ποσειδώνια

15

Από το γραφείο της βουλευτή Ελπίδας Τσουρή μας κοινοποιήθηκε η παρακάτω συνέντυεξη που πααχωρήθηκε στην εφημερίδα “Εξπρες” για τα “Ποσειδώνια”: 

 

1. Πως θα χαρακτηρίζατε την κατάσταση που αντιμετωπίζει σήμερα ο ακτοπλόος, ο κάτοικος αλλά και ο επιχειρηματίας της νησιωτικής χώρας;

Οι ακτοπλοϊκές μεταφορικές υπηρεσίες αποτελούν βασικό συντελεστή για την στρατηγική, περιφερειακή ανάπτυξη και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής για τα ελληνικά νησιά. 


Είναι γνωστό ότι οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες του ελλαδικού νησιωτικού χώρου, αλλά και οι ιδιομορφίες της συγκεκριμένης αγοράς, συνεπάγονται ένα εξαιρετικά δύσκολο πρόβλημα σχεδιασμού και υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου συστήματος θαλάσσιων ενδομεταφορών, για την αποτελεσματική και αποδοτική διασύνδεση των πολυάριθμων νησιών μας.


Το μέγεθος της ακτοπλοϊκής αγοράς στο σύνολο του είναι μεγάλο. Σύμφωνα με  στατιστικά στοιχεία της ΕΣΥΕ, ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών στην ελληνική ακτοπλοΐα με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία ανήλθε, το τρίτο τρίμηνο του 2007, σε 9.120.000., με πορθμεία πλοία 9.643.000, ενώ ο συνολικός αριθμός των μεταφερθέντων οχημάτων έφτασε το 1.559.838. Το μεταφορικό έργο, λόγω του τουρισμού, ο οποίος στην Ελλάδα είναι διάρκειας 3-4 μηνών, χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα. Ο αριθμός των επιβατών που μετακινούνται κατά τη διάρκεια  Ιούνη-Σεπτέμβρη είναι λίγο μεγαλύτερος από τον αριθμό, κατά τη διάρκεια όλου του υπολοίπου έτους. Παράλληλα, στην συντριπτική πλειοψηφία των γραμμών, η εκτέλεση δρομολογίων είναι επιχειρησιακά εφικτή μόνο από μία εταιρεία και μάλιστα με κρατική επιχορήγηση.


Τα τελευταία χρόνια η Κυβερνητική πολιτική έχει πλήρως απορυθμίσει και δυσχεράνει τη λειτουργία του εξαιρετικά ευαίσθητου εθνικά κοινωνικά και οικονομικά αυτού χώρου. Η κυβέρνηση της Ν.Δ. αδυνατεί να διασφαλίσει το δικαίωμα στην επαρκή, απρόσκοπτη και οικονομικά προσιτή μετακίνηση των νησιωτών και των τουριστών, και μεταφορά των αγαθών στα νησιά μας. 


Οι νησιώτες, με συνεχείς εκκλήσεις και διαβήματα προς τη Κυβέρνηση αλλά και με κινητοποιήσεις και προσφυγές στην Ε.Ε., διαμαρτύρονται έντονα για την ανεπαρκή έως ελλιπή ακτοπλοϊκή τους συγκοινωνία, με ολοένα λιγότερα πλοία και δρομολόγια.
Ο εξαιρετικά ελλιπής και κακός προγραμματισμός των ακτοπλοϊκών δρομολογίων έχει ως αποτέλεσμα την αναποτελεσματική εξυπηρέτηση των περισσοτέρων ελληνικών νησιών …


Η απελευθέρωση των ναύλων από το 2005, επίσης δεν διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον. Με την κατάργηση της Ανεξάρτητης Ρυθμιστικής Αρχής Θαλάσσιων Ενδομεταφορών το 2004, και τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων της στην, κυρίως, κατασταλτικού και, λιγότερο, προληπτικού χαρακτήρα Επιτροπή Ανταγωνισμού, η ολιγοπωλιακή αγορά της Ακτοπλοΐας δεν εποπτεύεται. Αποτέλεσμα είναι η ύπαρξη σύγχυσης και ενός θολού επιχειρηματικού πεδίου, που καθιστά αδύνατη οποιαδήποτε προσπάθεια αξιολόγησης της ποσότητας, ποιότητας και του κόστους των υπηρεσιών που παρέχονται.   


Την τελευταία τριετία, οι αλματώδεις αυξήσεις των ναύλων έχουν δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στον τουρισμό, όσο και στην οικονομία των τοπικών οικονομιών. Ορατές επιπτώσεις είναι  η αύξηση των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, αφού η απογείωση των ναύλων επεκτείνεται και στον τομέα της μεταφοράς φορτηγών οχημάτων, ενώ πλήττονται και τα νησιά με αγροτική παραγωγή, όπως η Λέσβος, η Κρήτη κ.α., όπου η αύξηση του κόστους μεταφοράς αναγκάζει τον παραγωγό να ρίχνει τις τιμές, έτσι ώστε τα προϊόντα του να διατηρηθούν ανταγωνιστικά με τα αντίστοιχα προϊόντα της ηπειρωτικής Ελλάδας.


Απέναντι σε όλα αυτά η Κυβέρνηση κωφεύει και περιορίζεται στο ρόλο του απλού παρατηρητή, κάνοντας απλώς συστάσεις για αυτοσυγκράτηση των τιμών…
 
Το αρμόδιο Υπουργείο αδρανεί και μπροστά στο εξίσου ανησυχητικό γεγονός των υψηλών επιπέδων συγκέντρωσης των ακτοπλοϊκών εταιρειών, καθώς ένας μικρός αριθμός επιχειρήσεων δραστηριοποιείται στις κύριες γραμμές και ένας μικρότερος αριθμός κυριαρχεί στην αγορά, την ελαχιστοποίηση των επενδύσεων σε νέα πλοία και την αδυναμία προσέλκυσης νέων εταιρειών στον κλάδο.


2. Τι πιστεύετε ότι χρειάζεται να γίνει για να ανατραπεί η κατάσταση που περιγράφετε;


Η αγορά των ακτοπλοϊκών υπηρεσιών θα πρέπει να οργανωθεί έτσι ώστε να λειτουργήσει ο υγιής ανταγωνισμός και να υπάρξει ενδιαφέρον από τους επενδυτές. Στα πλαίσια αυτά, θα πρέπει να επανιδρυθεί η ρυθμιστική αρχή, για την παρακολούθηση, τον συστηματικό έλεγχο και την αξιολόγηση των μεταφορικών υπηρεσιών στα νησιά, την προστασία του χρήστη των ακτοπλοϊκών υπηρεσιών κατά των εναρμονισμένων πρακτικών και της χειραγώγησης των τιμών.
Βασικό δομικό στοιχείο αποτελεί η δημιουργία και λειτουργία ενός «παρατηρητηρίου», το οποίο, εκτός των άλλων, θα εξάγει αποτελέσματα σχετικά με τον πραγματικό «πρότυπο ναύλο», και τον «προσιτό» ναύλο, γιατί βεβαίως δεν έχουν όλα τα νησιά τις ίδιες δυνατότητες και τις ίδιες συνθήκες, έτσι ώστε να είναι εφικτή, όπου χρειάζεται, μια υπεύθυνη, αξιόπιστη παρέμβαση της Πολιτείας.


Υπάρχει η ανάγκη διαμόρφωσης κατάλληλου επιχειρηματικού κλίματος αναφορικά με το συνολικό πλαίσιο εκμετάλλευσης στο κλάδο, που θα ευνοήσει νέες επενδύσεις για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό  του στόλου, και που θα παρέχει ειδικά μέτρα και πολιτικές στήριξης στον πολύ μεγάλο αριθμό μικρών εταιρικών σχημάτων που εδρεύουν στα νησιά και που αποτελούν θύλακες απασχόλησης.
Το βέβαιο είναι ότι Κράτος δεν μπορεί να μένει θεατής της κατάστασης. Χρειάζονται παρεμβάσεις, πόροι και σχεδιασμός.
Η επιδότηση του εισιτηρίου για τους μόνιμους κατοίκους των νησιών είναι ένα πρώτο βήμα, αν δε θέλουμε να έχουμε πολίτες δύο κατηγοριών.


3. Όσα προτείνετε μπορούν να εφαρμοστούν και στη λεγόμενη άγονη γραμμή;


Το πρόβλημα στα νησιά της άγονης γραμμής είναι οξύτερο και έχει αναπόφευκτα βαθύνει το αίσθημα της απομόνωσης, της εγκατάλειψης και του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού. Η υποτυπώδης εξυπηρέτηση από υπερήλικα πλοία, η ερήμωση και η έλλειψη στοιχειωδών υπηρεσιών ολοκληρώνουν την εικόνα της πλήρους εγκατάλειψης. Το κόστος στην Ελληνική οικονομία από την μη επέκταση του τουρισμού σ’ αυτά είναι ανυπολόγιστο.


Η Κυβέρνηση μοιράζει απλόχερα μόνο ανεκπλήρωτες υποσχέσεις και εξαγγελίες.  Ακόμη περιμένουν τη δρομολόγηση νεότευκτων πλοίων, την αναβάθμιση των ανεπαρκών λιμενικών τους υποδομών, μέσω του πολυδιαφημισμένου χρηματοδοτικού πρωτοκόλου των 3δις€ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,  και τη δωρεάν μεταφορά τους με τα υδροπλάνα.


Ο ανορθόδοξος τρόπος, οι όροι και τα κριτήρια διεξαγωγής των διαγωνισμών, με στόχο, μέσω των  πολυετών συμβάσεων, την εξασφάλιση, για τις γραμμές ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας νέων ταχύτατων πλοίων, απέτυχε, αφού το ενδιαφέρον περιορίστηκε πάλι σε εκείνους που διαθέτουν παλαιά, χαμηλού κόστους, πλοία. Αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται ακόμη μεγαλύτερη ανασφάλεια.
Το Δίκτυο των Ακτοπλοϊκών Συνδέσεων θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί, μετά από δημόσιο διάλογο και διαβούλευση, με ισχυρή συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην αποτύπωση των προδιαγραφών της μεταφορικής υπηρεσίας που απαιτείται για την ανάπτυξη του τόπου τους.
Στη βάση του μεγάλου αριθμού των νησιών της χώρας και της ανάγκης που υπάρχει για περιφερειακή ανάπτυξη και εξάλειψη των ανισοτήτων στο βιοτικό επίπεδο των κατοίκων των νησιών, απαιτείται άμεση κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου, με τις προβλεπόμενες ενέργειες και έργα της Πολιτείας για την υποστήριξη των γραμμών Δημοσίου συμφέροντος, το οποίο θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το δίκτυο δρομολογίων, τους κατάλληλους τύπους πλοίων, τους τεχνικούς και οικονομικούς όρους για τη διενέργεια των Δημοσίων διαγωνισμών, τις αναγκαίες παρεμβάσεις αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών, την εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης και πρόβλεψης των ακτοπλοϊκών υπηρεσιών, και την Κρατική χρηματοδότηση. Η χώρα μας μπορεί να εξασφαλίσει πόρους και από την Ε.Ε., για να καλύψει ένα μέρος του κόστους.


Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η διατήρηση επαρκούς συγκοινωνίας, σε όλη τη διάρκεια του έτους, δεν είναι μόνο αναγκαία συνθήκη για την εξυπηρέτηση των νησιωτών, την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων και την επέκταση της τουριστικής περιόδου, αλλά και αναφαίρετο δικαίωμα του Έλληνα πολίτη, το οποίο, σε κάθε περίπτωση, η Πολιτεία υποχρεούται να διασφαλίσει….