Αρχική Πολιτισμός ΟΜΗΡΕΙΟ: Διαγωνισμός συγγραφής θεατρικού έργου

ΟΜΗΡΕΙΟ: Διαγωνισμός συγγραφής θεατρικού έργου

6

 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥΤο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου επιθυμώντας να συμβάλλει στην καλλιτεχνική ανέλιξη των νησιών του Αιγαίου, ιδιαίτερα στον τομέα της θεατρικής τέχνης, αποφάσισε να προκηρύξει τον 3ο διαγωνισμό συγγραφής θεατρικού έργου από συγγραφείς που κατάγονται ή ζουν μόνιμα στους Νομούς Δωδεκανήσων, Κυκλάδων, Λέσβου, Σάμου και Χίου. Οι όροι και η προκήρυξη του διαγωνισμού είναι οι παρακάτω:


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:


1. Στο διαγωνισμό συγγραφής θεατρικού έργου συγγραφέων Αιγαίου που διεξάγεται κάθε δύο χρόνια μπορούν να πάρουν μέρος συγγραφείς που κατάγονται ή ζουν μόνιμα στους Νομούς Δωδεκανήσων, Κυκλάδων, Λέσβου, Σάμου και Χίου και είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα Δήμων των παραπάνω Νομών.
2. Τα προς βράβευση έργα μπορούν να ανήκουν σε όλα τα είδη του θεατρικού λόγου και να είναι κανονικής διάρκειας (π.χ. τρίπρακτα, δίπρακτα, ακόμα και μονόπρακτα). Η χρονική διάρκεια του έργου να μην υπερβαίνει την 1.30 ώρα.
3. Τα υποβαλλόμενα έργα δεν πρέπει να έχουν εκδοθεί ή παρασταθεί στο θέατρο, ή μεταφερθεί στον κινηματογράφο ή μεταδοθεί από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση.
4. Οι διαγωνιζόμενοι λαμβάνουν μέρος με την υποβολή ενός και μόνο έργου.
5. Κατά την υποβολή του έργου οι διαγωνιζόμενοι συμπληρώνουν αίτηση και υποβάλλουν αυτό σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίτυπα με ψευδώνυμο, στη Διεύθυνση ΟΜΗΡΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ Πολυτεχνείου 5, 82100 ΧΙΟΣ.
6. Το πραγματικό ονοματεπώνυμο η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου του συγγραφέα θα περιέχεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που θα συνοδεύει την αίτηση και την κατάθεση των πέντε αντιτύπων του έργου.
7. Τυχόν αναγραφή στην αίτηση ή στα αντίτυπα του έργου του πραγματικού ονόματος και όχι του ψευδωνύμου συνιστά λόγο ακυρότητας της συμμετοχής στο διαγωνισμό.
8. Η προκήρυξη θα δημοσιεύεται στα Μ.Μ.Ε. από 1 έως 4 Ιουνίου του αναλόγου έτους και οι αιτήσεις με τα έργα θα γίνονται δεκτές μέχρι 31 Νοεμβρίου.
9. Μετά την υποβολή του έργου ο συγγραφέας δεν έχει δικαίωμα να το αποσύρει από το διαγωνισμό.
10. Από τα υποβαλλόμενα έργα θα βραβεύσει ένα(1) με το ποσό των 3.000 €.
11. Τα υποβαλλόμενα έργα θα κρίνονται από πενταμελή επιτροπή. Τα μέλη της επιτροπής είναι άμισθα και έχουν άμεση σχέση με την τέχνη και τα γράμματα.
12. Σε περίπτωση που η επιτροπή κρίνει ότι κανένα από τα έργα δεν εκπληρεί τις προϋποθέσεις βράβευσης δεν δίδεται βραβείο.
13. Σε περίπτωση που οι συμμετοχές είναι λιγότερες από τρεις (3) δεν πραγματοποιείται ο διαγωνισμός.
14. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ανακοινώνεται την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους.
15. Το Βραβείο (χρηματικό ποσό 3.000 €, τιμητική πλακέτα και περγαμηνή) απονέμεται μεταξύ 18 – 25 Μαΐου σε ειδική τελετή στο ΟΜΗΡΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ. Όσοι λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό καλούνται να παραστούν στην εκδήλωση της βράβευσης. Τα έξοδα παραμονής τους καλύπτονται από το ΟΜΗΡΕΙΟ Π.Κ.Δ.Χ.
16. Α) Ο φορέας που προκηρύσσει το διαγωνισμό και βραβεύει το έργο διατηρεί  για πέντε (5) χρόνια τα πνευματικά δικαιώματα παρουσίασης και διαχείρισης του έργου (θέατρο, κινηματογράφος, τηλεόραση, ραδιόφωνο, δημοσίευση και έκδοση σε βιβλίο).
Β) Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των πέντε (5) ετών το έργο παρουσιασθεί κατ’ οποιονδήποτε τρόπο τα συγγραφικά δικαιώματα κατανέμονται κατά 50% στον φορέα και 50% στο δημιουργό.