Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ερώτηση Τσουρή για την Επιχορήγηση ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Χίου

Ερώτηση Τσουρή για την Επιχορήγηση ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Χίου

19

 Ελπίδα Τσουρή
Βουλευτής Νομού Χίου


Ερώτηση
προς
τον
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης


Θέμα: Επιχορήγηση ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Χίου


Το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ της Χίου εξυπηρετεί, περίπου 65 άτομα, μέσω ατομικών και ομαδικών προγραμμάτων, με τη βοήθεια του καταρτισμένου επιστημονικού προσωπικού που διαθέτει.


Τα τελευταία χρόνια, παρατηρούνται σε μόνιμη βάση προβλήματα με την επιχορήγησή του, εξαιτίας του γεγονότος ότι η ετήσια τακτική επιχορήγηση διαφοροποιείται κάθε χρόνο και το ύψος της διαφέρει σημαντικά από την αντίστοιχη επιχορήγηση των Κέντρων της Λέσβου και της Σάμου.


Το θέμα τίθεται, μέσω Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, σχεδόν, κάθε χρόνο στα συναρμόδια Υπουργεία, χωρίς, όμως, να υπάρχει οριστική ρύθμιση του ζητήματος των τακτικών επιχορηγήσεων του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, με αποτέλεσμα τις συνεχείς διαμαρτυρίες της Διοίκησής του.


Ερωτάται ο κ. Υπουργός


1. Προτίθεται το Υπουργείο να αυξήσει την τακτική ετήσια επιχορήγηση που λαμβάνει το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ της Χίου ή να χορηγήσει έκτακτη;  
2. Με ποια κριτήρια ορίζεται το ποσό της τακτικής επιχορήγησης στο ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ της Σάμου, της Χίου και της Λέσβου, και γιατί το αντίστοιχο της Χίου είναι, μόνιμα, το μικρότερο της Περιφέρειας;10 Ιουνίου 2008
Η ερωτώσα βουλευτήςΕλπίδα Τσουρή