Αρχική Νέα Τοπικά Νομάρχης προς πρόεδρο Λιμενικού Ταμείου: Να μη χαθεί η ευκαιρία για το...

Νομάρχης προς πρόεδρο Λιμενικού Ταμείου: Να μη χαθεί η ευκαιρία για το Νέο Κεντρικό Λιμάνι της Χίου

4

 ΠΡΟΣ :
Πρόεδρο Λιμενικού Ταμείου Χίου κ. Στ. Κάρμαντζη


Θέμα:
Να μη χαθεί η ευκαιρία για το Νέο Κεντρικό Λιμάνι της Χίου
 
Κύριε Πρόεδρε,
   Με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις σας, σύμφωνα με τις οποίες θα αναζητήσετε πόρους για επέκταση του υπάρχοντος λιμένα, διότι «δεν θα μας δώσουν τόσα χρήματα » για νέο λιμάνι θεωρούμε σκόπιμο να διευκρινίσουμε τα εξής:


1. Ο Νομαρχιακός Σχεδιασμός για τα λιμενικά έργα ξεκίνησε το 2000. Με συγκροτημένα βήματα και μέσα από αποφάσεις συλλογικών οργάνων (Αποφάσεις Νομαρχιακού Συμβουλίου, Αποφάσεις Περιφερειακών Συμβουλίων) προχώρησε η μελέτη των εναλλακτικών λύσεων για τον εκσυγχρονισμό των πυλών εισόδου του νομού. Από τη μελέτη αυτή προέκυψε η ανάγκη δημιουργίας του Νέου Κεντρικού Λιμένα Χίου.
2. Η χωροθέτηση του Νέου Κεντρικού Λιμένα Χίου έγινε σε θέση που επιλέχθηκε ανάμεσα σε πέντε προτάσεις – ανάμεσα στις οποίες ήταν και το υφιστάμενο λιμάνι. Με την εκπόνηση της σχετικής μελέτης, προκρίθηκε ως ο πλέον κατάλληλος χώρος η θέση νότια του Βιολογικού, στην περιοχή Κοντάρι.
3. Με στόχο την ωρίμανση του έργου, από το 2003 μέχρι σήμερα, εκπονήθηκαν όλες οι μελέτες και παράλληλα εξασφαλίστηκαν όλες οι απαραίτητες αποφάσεις και αδειοδοτήσεις από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (ΥΕΝ, ΓΕΝ, Αρχαιολογία κλπ).
4. Σήμερα βρισκόμαστε στο σημείο να υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να ξεκινήσει η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, εφόσον εξασφαλιστούν οι απαιτούμενοι πόροι. Η χρονική συγκυρία μάλιστα είναι ιδιαιτέρως ευνοϊκή, καθώς βρισκόμαστε στην έναρξη ενός νέου κοινοτικού πλαισίου στήριξης (ΕΣΠΑ).
5. Είναι ανεδαφικό να ανακινεί κάποιος θέμα για άλλη θέση για νέο λιμάνι στη δεδομένη χρονική συγκυρία, καθώς αυτό σημαίνει ότι δεν λαμβάνει υπόψη το σχεδιασμό των προηγούμενων πέντε χρόνων και επιθυμεί να ξεκινήσει μία αντίστοιχη διαδικασία από το μηδέν. Επίσης, φαίνεται να μην λαμβάνει υπόψη το δημοκρατικό σχεδιασμό και τις σχετικές συλλογικές αποφάσεις, που μας έχουν φέρει σήμερα στο ευνοϊκό σημείο να διαθέτουμε όλες τις ώριμες μελέτες και να έχουμε όλες τις προϋποθέσεις για να μπορούμε να διεκδικούμε το νέο λιμάνι.