Αρχική Νέα Τοπικά Νέα Αντίληψη: εισήγηση για τα θέματα της καθημερινότητας

Νέα Αντίληψη: εισήγηση για τα θέματα της καθημερινότητας

15

                             Χίος   17 / 6 / 2008ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ


ΕΙΣΗΓΗΣΗ


Α. ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ


Αποτελεί υποχρέωση των δήμων η λήψη μέτρων για την ποιότητα ζωής και την εύρυθμη λειτουργία των πόλεων και των οικισμών.
Συγκεκριμένα στο άρθρο 75 του 3463/06 προβλέπεται ότι στις αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού ανήκει η μέριμνα:
* για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους,
* για την προστασία της δημόσιας υγείας,
* για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, από την έλλειψη μέτρων ασφάλειας και γενικότερα από δραστηριότητες που εγκυμονούν κινδύνους  για τους κατοίκους.
Εγγυητής λοιπόν της απρόσκοπτης πρόσβασης στους κοινόχρηστους χώρους, με όρους ασφάλειας, είναι ο ίδιος ο δήμος.
Η έννοια μάλιστα του κοινόχρηστου χώρου καλύπτει δρόμους, πεζοδρόμια, πλατείες, άλση, παιδικές χαρές και γενικότερα αφορά περιοχές που αποδίδονται για κοινή χρήση, σύμφωνα με τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό και το εδάφιο 2 του νόμου 1577/85.
Η υποχρέωση αυτή των δήμων, της εξασφάλισης δηλαδή της προσβασιμότητας στους κοινόχρηστους χώρους, καλύπτει όλα τα μέλη της κοινωνίας χωρίς διακρίσεις φύλου, ηλικίας, φυσικών ή νοητικών ικανοτήτων, ώστε με σεβασμό στην προσωπικότητα να επιτυγχάνεται η ανεμπόδιστη κυκλοφορία πεζών και ΑμεΑ, στο κέντρο της πόλης και στις γειτονιές.
Για την αντιμετώπιση της υφιστάμενης κατάστασης, στους δήμους της χώρας, που μόνο αποδεκτή δεν μπορεί να θεωρείται, εκδόθηκε από τη Γενική Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείο Εσωτερικών, η εγκύκλιος με αριθμό 6/8-2-2008.
Σ΄ αυτή αποτυπώνεται το μέγεθος του προβλήματος της ανεμπόδιστης πρόσβασης στους κοινόχρηστους χώρους, οι οποίοι όπως αναφέρεται, είναι γεμάτοι φυσικά, τεχνητά, μόνιμα και κινητά εμπόδια.
Στην ίδια εγκύκλιο, συνιστάται στους δήμους να επιλέξουν περιοχές υψηλής επισκεψιμότητας και να αποτυπώσουν την κατάσταση πρόσβασης σε δημόσια κτήρια και κοινόχρηστους χώρους, με τη συνδρομή εκπροσώπων φορέων. Προτείνεται ακόμα η διαδικασία ομαδοποίησης των προβλημάτων που θα εντοπιστούν και η άμεση αντιμετώπισή τους, από τις υπηρεσίες του δήμου.
Στο ίδιο πνεύμα κινείται και η εγκύκλιος 25/21-9-2006, η οποία κοινοποιώντας τις διατάξεις του ν. 3481/06 του ΥΠΕΧΩΔΕ για τη συντήρηση του οδικού δικτύου, υποχρεώνει τους δήμους στη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της ασφαλούς χρήσης των οδών, δημοτικού χαρακτήρα.
Μερικά από τα μέτρα αυτά είναι:
* Ο ανά δεκαπενθήμερο έλεγχος των οδών, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου, με τη συνδρομή των οργάνων της Αστυνομίας, στην επισήμανση φθορών και σημείων επικινδυνότητας του δικτύου.
* η καταγραφή των σχετικών ευρημάτων και πληροφοριών σε ειδικό βιβλίο του φορέα συντήρησης της οδού, ώστε σε περίπτωση αδράνειας να ζητηθούν ευθύνες.
* Η αυτοψία της βλάβης, μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες από την καταγραφή της και η σύνταξη συνοπτικής έκθεσης για την ανάγκη ή μη άμεσης αντιμετώπισης.
* Η αποκατάσταση εκείνων των βλαβών, που κρίνονται επικίνδυνες, εντός δέκα ημερών, από τη διενέργεια της αυτοψίας.
* Η καταγραφή όλων των ενεργειών σε ειδικό Πρωτόκολλο Αντιμετώπισης βλαβών.
* Η στοιχειοθέτηση πειθαρχικού παραπτώματος σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, στη διαδικασία.
Τέλος ως τμήματα των δρόμων και ως κοινόχρηστα θεωρούνται και τα πεζοδρόμια. Το ανεμπόδιστο της χρήσης τους είναι δικαίωμα συνταγματικά κατοχυρωμένο και αυτά «κατασκευάζονται και συντηρούνται με σκοπό να διασφαλίζεται η συνεχής, ασφαλής και χωρίς εμπόδια κυκλοφορία των πεζών σε όλη την επιφάνειά τους και η χρήση τους από άτομα με ειδικές ανάγκες, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη μορφολογία του εδάφους».
Επιπλέον, με το εδάφιο 3 του άρθρου 48 του ν. 2696/99, υποχρεώνονται, όσοι εκτελούν έργα, καταλαμβάνοντας ολόκληρη την επιφάνεια του πεζοδρομίου, στην κατασκευή πρόσθετου ή στη λήψη μέτρων για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Αξίζει λοιπόν να αναλογιστούμε τι από αυτά εφαρμόζεται ακόμα και στο κέντρο της πόλης μας, όταν καταλαμβάνονται και ακυρώνονται πεζοδρόμια, λόγω των εκτελούμενων έργων.


Β. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ


Η κατάσταση που διαμορφώνεται στο δήμο μας, στον τομέα των προβλημάτων της καθημερινότητας, δεν είναι η καλύτερη, χωρίς βέβαια να παραγνωρίζουμε τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι υπηρεσίες του.
Παρόλα αυτά καθημερινά διατυπώνονται παρατηρήσεις, παράπονα, προτάσεις, πολιτών και φορέων, με στόχο τη βελτίωση κακοτεχνιών, την αποκατάσταση φθορών, την άρση της επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο, στις παιδικές χαρές και τους κοινόχρηστους χώρους.
Σε καθημερινή βάση, και στην πόλη μας, παρατηρείται η παρακώλυση της ελεύθερης χρήσης των πεζοδρομίων λόγω της αυθαίρετης κατάληψής τους, από εμπορεύματα, από φυσικά ή τεχνητά εμπόδια, από παράνομα σταθμευμένα οχήματα, από τη μη ορθολογική τοποθέτηση στύλων, διαφημιστικών πινακίδων, ή εξαιτίας οικοδομικών εργασιών. Όλα αυτά καθιστούν αδιάβατα τα πεζοδρόμια, αναγκάζοντας τους πεζούς να κινούνται, με κίνδυνο της ζωής τους, στο οδόστρωμα, εν μέσω αυτοκινήτων και μηχανών.
Οι παιδικές χαρές στο κέντρο και τις γειτονιές παραμένουν σε ένα βαθμό επικίνδυνες και κακοσυντηρημένες, ενώ ακόμα και ο κεντρικός δρόμος της Απλωταριάς και οι πεζόδρομοί της χαρακτηρίζονται από φθορές-παγίδες, που βάζουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των διερχομένων.
Προ ημερών προβλήθηκε σχετική εκπομπή τηλεοπτικού σταθμού, ενώ σε διάστημα μόλις μιας εβδομάδας είδαν το φως της δημοσιότητας δυο περιπτώσεις σοβαρών τραυματισμών συμπολιτών.
Αυτά, αλλά και η καθημερινή επισήμανση ατελειών εκ μέρους των δημοτών, οι οποίοι διαπιστώνουν πως η κατάσταση δεν αλλάζει ουσιαστικά, πιστοποιούν την ανάγκη να αναδιαταχθεί η μηχανή αντιμετώπισης των προβλημάτων καθημερινότητας στο Δήμο Χίου, με στόχο την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία.Γ. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ


*      ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
*       ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣΜπορούν να συμπληρωθούν και να βελτιωθούν πολλά, μια και όσα μέχρι τώρα γίνονται, δεν δείχνουν ικανά να λύσουν αποτελεσματικά τα προβλήματα της καθημερινότητας.
Ως τέτοια προβλήματα, ενδεικτικά, αναφέρουμε τον:
1. Εντοπισμό επικίνδυνων εμποδίων και την αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος, την επιδιόρθωση σημείων όπου υπάρχουν λιμνάζοντα νερά.
2. Εντοπισμό και αποκατάσταση φθορών πεζοδρομίων και πεζοδρόμων, την απελευθέρωση πεζοδρομίων από παράνομες καταλήψεις.
3. Έλεγχο στις ράμπες ΑμεΑ, στις παιδικές χαρές και στους κοινόχρηστους χώρους, ώστε να πληρούνται κανόνες ασφάλειας και να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ατυχημάτων.
4. Καθαρισμό φρεατίων την συντήρηση και την αντικατάσταση σχαρών.
5. Αντικατάσταση και βελτίωση φωτισμού.
6. Καθαρισμό χώρων πρασίνου, τοποθέτηση κάδων, το πλύσιμό τους.
Στην αντιμετώπιση όλων αυτών, καθοριστικής σημασίας, μπορεί να αποδειχθεί η συμβολή της Δημοτικής Αστυνομίας.
Δυστυχώς, με ευθύνη των διοικήσεων του Δήμου, η Δημοτική Αστυνομία, παραμένει στη συνείδηση του κόσμου, ένα σώμα με μειωμένη κοινωνική αποδοχή. Όμως από τη φύση του, αλλά και από το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τη λειτουργία του, μπορεί να μετατραπεί σε φύλακα-άγγελο των δημοτών, αναλαμβάνοντας το ρόλο του εγγυητή της ευκοσμίας και ευταξίας στην πόλη.
Στην κατεύθυνση αυτή, προτείνουμε:
* να δημιουργηθεί, στην υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας, το Κέντρο Επιχειρήσεων Καταγραφής Καθημερινών Προβλημάτων.
* Μέσω ειδικής τηλεφωνικής γραμμής, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, να συγκεντρώνονται, να καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο και να κωδικοποιούνται, σε καθημερινή βάση με ηλεκτρονικό τρόπο, τα αιτήματα και οι παρατηρήσεις των δημοτών.
* Τη διαδικασία της καταγραφής μπορούν να συμπληρώνουν με τις δικές τους επισημάνσεις τα όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στην πόλη.
* Όσα προβλήματα εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας θα πρέπει να επιλύονται άμεσα, από την υπηρεσία.
*  Όσα προβλήματα εμπίπτουν στις αρμοδιότητες άλλων υπηρεσιών του Δήμου, (καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, Τεχνικές υπηρεσίες, πρασίνου κ.α) θα προωθούνται αρμοδίως, εντός δύο ημερών, από την καταγραφή τους σε αυτές.
* Οι υπηρεσίες του δήμου υποχρεούνται να πράξουν κατά περίπτωση τα δέοντα, πριν εξαντληθεί το χρονικό περιθώριο των 15 ημερών, από τη λήψη του αιτήματος.
* Ο πολίτης ή ο φορέας, που έθεσε το πρόβλημα, μπορεί να ενημερώνεται από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας, το οποίο θα παρακολουθεί την πορεία αντιμετώπισης του προβλήματος.
Με τον τρόπο αυτό δίνεται η ευκαιρία να ευαισθητοποιήσουμε και να ενεργοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις του δήμου.
Πολίτες, φορείς, δημοτικές υπηρεσίες και όργανα θα συστρατευθούν στην επίλυση θεμάτων που στα μάτια όλων πλήττουν σήμερα την εικόνα αποτελεσματικότητας του δήμου, προκαλούν την αισθητική και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των δημοτών.
Αξιολογώντας μάλιστα την πορεία του Κέντρου Επιχειρήσεων και λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, οργανώνουμε τη δημιουργία ειδικού φορέα ολοκληρωμένης καταγραφής και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων καθημερινότητας στο Δήμο Χίου, φορέα στον οποίο θα ανατεθεί η σχετική ευθύνη.
Η ουσιαστική αντιμετώπιση  των προβλημάτων καθημερινότητας, πρέπει να είναι συνεχής προτεραιότητα όλων,  χωρίς αναφορές σε συμπολίτευση ή αντιπολίτευση. Είναι υποχρέωση του δήμου, ζήτημα νοικοκυροσύνης, απόδειξη οργάνωσης της κοινωνίας και δείγμα Πολιτισμού.
Για τους λόγους αυτούς ζητούμε από όλες τις δημοτικές παρατάξεις, συμβάλλοντας στον εμπλουτισμό των ιδεών μας, να στηρίξουν την πρόταση που καταθέτουμε.