Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Ενημέρωση για Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Ενημέρωση για Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

5

 Από τώρα μπορούν να προετοιμάζονται για να δώσουν εξετάσεις τον προσεχή Νοέμβριο όσοι θέλουν να πάρουν το Κρατικό Δίπλωμα για τις ξένες γλώσσες.
   Συγκεκριμένα από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι από 8 Σεπτεμβρίου μέχρι και 26 Σεπτεμβρίου 2008 θα υποβάλλονται στις Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2008.
   Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 8-9 Νοεμβρίου 2008 και 15-16 Νοεμβρίου 2008 για τα επίπεδα Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση» σ΄ένα ενιαίο διαβαθμισμένο test), Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση» και Γ1 «πολύ καλή γνώση» στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική και για το επίπεδο Β2 «καλή γνώση» στην Ισπανική  γλώσσα.
   Για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπρόσωπό τους τα εξής:
   1) Μία φωτογραφία μικρού μεγέθους
   2) Παράβολο δημοσίου
   3) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
   4) Τη σχετική Αίτηση, που μπορούν να την προμηθεύονται και από την ιστοσελίδα: www.ypepth.gr/kpg