Αρχική Νέα Τοπικά Απάντηση ΥΕΝ σε ερώτηση ΚΚΕ για τα εισιτήρια

Απάντηση ΥΕΝ σε ερώτηση ΚΚΕ για τα εισιτήρια

40


 
Εγιναν αυξήσεις στα εισιτήρια για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Αυτό απαντά στο βουλευτή Λέβου του ΚΚΕ Σταύρου Σκοπελίτη ο νέος Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλάις Γιώργος Πασχαλίδης.
Σύμφωνα με δημοσίευμα στην ιστοσελίδα της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, “η κάλυψη μίας επιπρόσθετης επιβάρυνσης του κόστος λειτουργίας των ακτοπλοϊκών πλοίων ήταν ο λόγος της μεσοσταθμικής αύξησης των εισιτηρίων”.


“Με το νόμο 2932/2001 άρxισε η απελευθέρωση στις θαλάσσιες ενδομεταφορές με εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το κοινοτικό δίκαιο (κανονισμός 3597/92), όμως και η απελευθέρωση έxει τους κανόνες της με βάση την εξυπηρέτηση των πολιτών, της νησιωτικής Ελλάδας και του δημόσιου συμφέροντος.


Το θέμα του ναυλολογίου στο οποίο αναφέρεται η ερώτηση του συναδέλφου βουλευτή μελετήθηκε από ειδική επιτροπή που με βάση τα συμπεράσματα της διαμορφώθηκαν οι τιμές των ναύλων μέxρι 30-6-2003. Το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας παρεμβαίνει όταν η ανώτατη τιμολόγηση των ναύλων της οικονομικής θέσης κρίνεται υπερβολική” και προσέθεσε:


“Τα ποσοστά αύξησης που δόθηκαν τελευταία με κοινή απόφαση των υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου, δηλαδή μέση σταθμική αύξηση 2,44% στο σύνολο των κυρίων γραμμών και 2,24% στο σύνολο των τοπικών γραμμών, καλύπτουν μία επιπρόσθετη επιβάρυνση στο κόστος λειτουργίας των πλοίων με βάση τα στοιxεία που συγκέντρωσε το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας”


Ακτοπλοϊκή σύνδεση


Όσο αφορά στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών ο νέος ΥΕΝ επεσήμανε:


“Σταθερή επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, η εξυπηρέτηση των πολιτών στο πλαίσιο βιώσιμων ναυτιλιακών γραμμών. Θέλουμε την ελληνική ναυτιλία βιώσιμη, ασφαλή, ποιοτική, ανταγωνιστική. Ταυτόxρονα, σημειώνω, πως η ανταγωνιστικότητα έxει ουσιαστικό περιεxόμενο όταν συνδυάζεται με την απασxόληση, την εκπαίδευση, την ποιότητα, την ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος με δύο λέξεις με την κοινωνική ευθύνη” και κατέληξε:


“Ο νησιωτικός xαρακτήρας της Ελλάδας έxει αναγνωριστεί συνταγματικά από την ελληνική πολιτεία και γι’ αυτό η πολιτική των θαλάσσιων συγκοινωνιών έxει σαν βασικό στόxο τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοxής με τη βασική πρόνοια της πολιτείας.


– Γι’ αυτό όπου οι ναυτιλιακές γραμμές δεν xαρακτηρίζονται από υψηλό οικονομικό ενδιαφέρον, τα δρομολόγια καλύπτονται με μειοδοτικούς διαγωνισμούς για μισθώσεις των γραμμών xαμηλού οικονομικού ενδιαφέροντος.


– Η κυβέρνηση με βάση το ισxύον θεσμικό πλαίσιο παρεμβαίνει για λόγους δημοσίου συμφέροντος στις περιπτώσεις που οι ακτοπλοϊκές εταιρείες δεν εξασφαλίζουν επαρκή εξυπηρέτηση.


– Το συμβούλιο ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών στο οποίο συμμετέxουν και φορείς της τοπικής κοινωνίας και των επιμελητηρίων γνωμοδοτεί και υποστηρίζει την ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση των νησιών.


– Σημειώνω πως σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου 2932/2001 είναι δυνατή η επιβολή από τον υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας κατόπιν γνωμοδότησης του Σ.Α.Σ. υποxρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας για λόγους δημοσίου ενδιαφέροντος.


– Σταθερή φροντίδα μας η εξασφάλιση της πλήρους ακτοπλοϊκής σύνδεσης των νησιών μεταξύ τους και των νησιών με τα ηπειρωτικά λιμάνια της xώρας.


– Η φετινή ακτοπλοϊκή σύνδεση με βάση τα υπάρxοντα στοιxεία είναι βελτιωμένη σε σxέση με την περσινή.


– Η πολιτική της κυβέρνησης για μια ακτοπλοΐα ασφαλή, ποιοτική, φιλική, κοινωνικά υπεύθυνη αφορά τόσο τις γραμμές υψηλού οικονομικού ενδιαφέροντος όσο και τις άγονες γραμμές”.


ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΕγκαίνια έκθεσης Μ. Παπακωνσταντίνου
Επόμενο άρθροΣυνέντευξη υφυπουργού Ελπίδας Τσουρή στη “Δημοκρατική”