Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Γιάννης Κοσμίδης: Μήνυμα για την παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών

Γιάννης Κοσμίδης: Μήνυμα για την παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών

24

 
ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ
Βουλευτής Χίου – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΧΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΣΜΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ


Είναι διαπιστωμένο ότι στις μέρες μας παρατηρείται σε παγκόσμιο επίπεδο έξαρση του φαινόμενου της εξάρτησης.
Οι αιτίες που προσδιορίζουν την έξαρση αυτή συνδέονται άμεσα με την εντατικοποίηση του σύγχρονου τρόπου ζωής, την αστικοποίηση των κοινωνιών αλλά και την κοινωνική ανασφάλεια που φέρνει μαζί της η εποχή της παγκοσμιότητας.
Η παραγωγή, διακίνηση και χρήση ναρκωτικών και εξαρτησιογόνων ουσιών είναι ένα φαινόμενο άμεσα συναρτούμενο με την εξέλιξη των οικονομικών, πολιτισμικών και κοινωνικών δομών της παγκόσμιας κοινωνίας.
Το άνοιγμα των συνόρων, η εντατικοποίηση του παγκόσμιου μεταναστευτικού ρεύματος, η ραγδαία ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας και η διάδοση του καταναλωτικού τρόπου ζωής παρουσιάζουν νέες ευκαιρίες και προκλήσεις αλλά και νέους κινδύνους στον αγώνα που καταβάλουν οι σύγχρονες κοινωνίες για την καταπολέμηση της εξάρτησης
Οι αιτίες που συμβάλλουν στη διάδοση της χρήσης των ναρκωτικών αφορούν πρωτίστως την κοινωνική διαστρωμάτωση, τον τρόπο ζωής των ανθρώπων και το αξιακό σύστημα των σύγχρονων κοινωνιών.
Τα ναρκωτικά είναι ένα βαθύτατα κοινωνικό πρόβλημα.
Μία κρίση που διακυβεύει την αρχή της ισονομίας, την κοινωνική συνοχή και τον παραγωγικό ιστό της χώρας μας.
Κατά συνέπεια, η μονοδιάστατη αντιμετώπιση της εξάρτησης ως ιατρικού προβλήματος δεν μπορεί να οδηγήσει σε ολιστικές στρατηγικές, οι οποίες κρίνονται ως απολύτως αναγκαίες για την αντιμετώπιση του φαινόμενου.
Κατά τον ίδιο τρόπο επίσης, η μονοδιάστατη αντιμετώπιση του χρήστη ως ασθενούς, δεν μπορεί να εξασφαλίσει την κατοχύρωση των βασικών του δικαιωμάτων.
Ο χρήστης εξαρτησιογόνων ουσιών είναι πρωτίστως συμπολίτης και συνάνθρωπός μας που διεκδικεί ίσα δικαιώματα στη ζωή, στη γνώση, στην εργασία, στη θεραπεία, στην κοινωνική επανένταξη.
Επομένως, για να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά ως κοινωνία στην κρίση των ναρκωτικών οφείλουμε να ξεπεράσουμε την «στενή» ιατρική αντιμετώπιση του προβλήματος, και να θεμελιώσουμε μια πολυδιάστατη Εθνική Στρατηγική, που θα στοχεύει ταυτόχρονα στην καταπολέμηση των κοινωνικών αιτιών του φαινόμενου, αλλά και στους παράγοντες που εκδηλώνουν την κρίση.
Η Εθνική Στρατηγική που θα χαράξουμε πρέπει να στηρίζεται σε διαφορετικές αρχές που θα ανατρέπουν τις παλαιές πρακτικές και θα καθιερώνουν ένα Νέο Σύστημα Αξιών, έτσι ώστε να επιτύχουμε τη μετάβαση:
* Από την καταστολή στην πρόληψη.
* Από την αποσπασματικότητα στη συνεργασία.
* Από την παθητική διαχείριση στην παραγωγική διαχείριση οικονομικών πόρων.
* Από το γιγαντισμό στην ευελιξία.
* Από το στιγματισμό στην επανένταξη.

Το όραμα της Εθνικής Στρατηγικής είναι η θεμελίωση εθνικής και βιώσιμης πολιτικής για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών και η εξασφάλιση της ενεργητικής συμμετοχής της κοινωνίας για την υλοποίησή της.
Αποστολή όλων μας είναι η δημιουργία ενιαίου, δημόσιου και ολιστικού συστήματος πρόληψης, θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης των ατόμων που κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών.


 


Χίος, 25 Ιουνίου 2008


Γιάννης Κοσμίδης
Βουλευτής Χίου – Νέα Δημοκρατία