Αρχική Απόψεις Aρθρα Γιώργος Παπαδόπουλος: Δικαίωση για τη χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων

Γιώργος Παπαδόπουλος: Δικαίωση για τη χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων

11

 Μετά από σχετική Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου
ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ
Του  Γιώργου  Φ.  Παπαδόπουλου – Δημοτικού  Συμβούλου  Χίου


 Εδώ  και  περίπου  15  μήνες  είχαμε  επισημάνει  τόσο  εντός  του  Δημοτικού  Συμβουλίου   όσο  και  στον  τοπικό  τύπο  ότι  ο  Δήμος  Χίου  (όπως  και  κάθε  Δήμος  στη  χώρα  μας)  έχει  τη  δυνατότητα  (βάσει  του  Άρθρου  202  του  Ν. 3463/2006 – Δημοτικού  Κώδικα)  να  χορηγεί  χρηματικά  βοηθήματα  σε  περιπτώσεις  συμπολιτών  μας  που  χρήζουν  άμεσης  στήριξης.
 <<Χίλια  δυο>>  προσκόμματα  επικαλείτο  ο  Δήμος  Χίου  (Κύριος  οίδεν  τους  λόγους…,  από  την  ταλαιπωρία  των  πολιτών  έως  τη  φαντασία  κάποιων  της  πλειοψηφίας  <<να  τα  …δώσουμε προς  το τέλος…  που  πλησιάζουν  οι  εκλογές…!>>).
 Κι  όμως,  εμείς  φωνάζαμε:  Απευθυνθείτε  στο  Ελεγκτικό  Συνέδριο  και  θα  δικαιωθείτε.  Η  χορήγηση  είναι  νόμιμη  αρκεί  να  μην  εκφυλίζεται  ο  θεσμός,  όπως  παλαιότερα.  Προσωπικά,  παρέλαβα  ως  νέος  Πρόεδρος  του  Δ.Ο.Π.  τον  Δεκέμβριο  του  2002  περίπου  600  επιδόματα  το  χρόνο  (επί  θητείας  Πέτρου  Παντελάρα)  και  τα  έφθασα  μόλις  στα  150  το  χρόνο (μείωση  κατά 3/4 )  ώστε  να  είναι  δίκαιη  και  αντικειμενική  η  χορηγία.
  Έπρεπε,  λοιπόν,  να  περάσει  ένας  χρόνος  για  να  δικαιωθούμε.  Το  Ελεγκτικό  Συνέδριο  με  σχετική  Απόφασή  του  (λήφθηκε  το  Φεβρουάριο  αλλά  κοινοποιήθηκε  σ΄ εμάς  μόλις  προ  μηνός)  γνωμοδοτεί  θετικά  για  τη  χορήγηση  των  επιδομάτων,  ως  σύννομων,  αφού  προηγηθούν    εμπεριστατωμένες  εισηγήσεις  και  σχετικές  Αποφάσεις  του  Δημοτικού  Συμβουλίου.
 Έτσι,  ήδη  έλαβαν  το  επίδομα  πολλοί  συμπολίτες  μας  ενώ  το  Δ.Σ.  του  Δ.Ο.Π.  εισηγήθηκε  την  χορήγηση  και  για  αρκετούς  άλλους.
 Για  μια  ακόμη  φορά  δικαιωθήκαμε  και  στο  ζήτημα  αυτό,  ευχόμαστε  δε  και  ελπίζουμε  να  μην  μετατραπεί  ο  Δ.Ο.Π.  σε  μηχανισμό  διάθεσης  επιδομάτων  (όπως  προ  εξαετίας  και  προγενέστερα)  διότι  η  δημοτική  αρχή  θα  εισπράξει  το  αντίτιμο  όσων  έλαβαν  και  παλαιότερα  τα – αφειδώς  και  αδιακρίτως  χορηγούμενα – εφαρμόζοντας  τη  λαϊκή  ρήση  <<τον  παρά  και  μαύρο>>… (!).-