Αρχική Νέα Τοπικά Απάντηση αντιπροέδρου Ε.Ε. κ. Barrot στην επιστολή Νομάρχη για ζήτημα ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Απάντηση αντιπροέδρου Ε.Ε. κ. Barrot στην επιστολή Νομάρχη για ζήτημα ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

7

 Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jacques Barrot απάντησε στην επιστολή του Νομάρχη Χίου κ. Πολύδωρου Λαμπρινούδη, αναφορικά με τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.  Ο Νομάρχης είχε επικοινωνήσει με τον Επίτροπο Barrot (αρμόδιο για θέματα Μεταφορών) στις 19/2/2008 για να του εκθέσει τις αρνητικές συνέπειες που προκαλεί η έλλειψη ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Χίου με τη Βόρεια Ελλάδα και με τα νησιά του Αιγαίου. Στην επιστολή του είχε τονίσει ότι «Η ύπαρξη σταθερών ακτοπλοϊκών συνδέσεων που παρέχουν καλής ποιότητας υπηρεσίας στους νησιώτες είναι σημαντική για την άρση της απομόνωσης των κατοίκων στα νησιωτικά συμπλέγματα του Αιγαίου. Επιπλέον, η ενίσχυση και βελτίωση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών στην περιοχή μας πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα, καθώς θα αποδείξει έμπρακτα ότι εφαρμόζονται οι αρχές περί οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής που προτάσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την υπογραφή της συνθήκης της Λισσαβώνας».


Στην απαντητική επιστολή του ο κ. Barrot τόνισε ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες είναι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92, ο οποίος εφαρμόζει την αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές εντός των κρατών μελών. Ο κ. Βarrοt ανέφερε ότι είναι αποκλειστική ευθύνη των εθνικών αρμόδιων αρχών να καθορίζουν ποιο είναι το κατάλληλο επίπεδο εξυπηρέτησης και να διαθέσουν τους αναγκαίους πόρους για την ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών. Κατέληξε δε ότι η ποιότητα ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Χίου εξαρτάται αποκλειστικά από τα μέσα που θα διαθέσουν οι εθνικές αρχές.Από το Γραφείο Τύπου της Ν.Α. Χίου