Αρχική Νέα Τοπικά Δεσμός Φραγκομαχαλά: αίτημα για κατεδάφιση δύο οικιών στο Φραγκομαχαλά

Δεσμός Φραγκομαχαλά: αίτημα για κατεδάφιση δύο οικιών στο Φραγκομαχαλά

11

 Θέμα: Μέριμνα για κατεδάφιση δύο  επικίνδυνων οικιών  στο Φραγκομαχαλά.


Κύριε Δήμαρχε,
Στην περιοχή Φραγκομαχαλά έχουμε εδώ και χρόνια εκφράσει την άποψη ότι υπάρχουν δύο τουλάχιστον οικήματα παλαιά εφαπτόμενα του κεντρικού δρόμου της οδού Κ. Μονομάχου τα οποία είναι ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΑ.
Τα δύο αυτά οικήματα είναι:
Α) Οικία Μαυριδόγλου οδός Κ. Μονομάχου 28  και
Β) Οικία επί της οδού Κ. Μονομάχου 7  ιδιοκτησίας Ιερού Ναού Αγ. Ματθαίου Κοφινά, της οποίας το μπαλκόνι που προεξέχει πάνω από το οδόστρωμα μαζί με τα παλαιά σιδερένια κάγκελα είναι σε πολύ επικίνδυνη κατάσταση.
Εμείς ειδοποιήσαμε γι’ αυτό το ζήτημα πριν δύο χρόνια και τον κ. Ν. Μαυριδόγλου και τον Iερέα του Ι. Ν. Αγ. Ματθαίου Κοφινά αντίστοιχα, αλλά δεν βλέπουμε αποτέλεσμα.
 Όμως δεν έπαυσε να υφίσταται το θέμα.
 Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος  να προκληθεί ατύχημα σε οχήματα ή πεζούς που διέρχονται από κάτω συνεχώς όλο το εικοσιτετράωρο, σας εφιστούμε την προσοχή και σημειώνουμε ότι είναι ανάγκη να εξετάσετε δι αυτοψίας την αλήθεια των γραφομένων μας.
Παρακαλούμε να μεριμνήσετε τα δέοντα ειδοποιώντας εγγράφως τους ιδιοκτήτες  να κατεδαφίσουν τα επικίνδυνα οικήματά τους εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, αλλιώς αν δεν ανταποκριθούν, εσείς να εφαρμόσετε  τις κείμενες διατάξεις για τέτοιες περιπτώσεις με μοναδικό σκοπό  την προστασία των συνδημοτών μας.
                   
                                                                   Για το ΔΣ
                                                     Του ΔΕΣΜΟΥ ΦΡΑΓΚΟΜΑΧΑΛΑ
                                                                Ο πρόεδρος
          
                                                              Ιωάννης Ψυχιάς.