Αρχική Νέα Τοπικά Περιφέρεια: έγκριση υποέργου περιφερειακού δρόμου στην Παναγιά Βοήθεια

Περιφέρεια: έγκριση υποέργου περιφερειακού δρόμου στην Παναγιά Βοήθεια

5

Με απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας κ. Λέκκα, προεγκρίθηκε  υπογραφή σύμβασης του Υποέργου: «Τεχνικό στη θέση Παναγιά Βοήθεια», με προϋπολογισμό 578.200 ευρώ, της ενταγμένης στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου Πράξης «Δρόμος για την παράκαμψη της πόλης της Χίου. Τμήμα Α΄ και Γ΄». Φορέας Υλοποίησης είναι ο Δήμος Χίου.