Αρχική Νέα Τοπικά ΕΕΤΤ: Πρόστιμα σε ΟΤΕ και Tellas

ΕΕΤΤ: Πρόστιμα σε ΟΤΕ και Tellas

7

Την επιβολή διοικητικών προστίμων στον ΟΤΕ και την Tellas αποφάσισε χθες η ΕΕΤΤ ως αποτέλεσμα ακροαματικών διαδικασιών, για τη διαπίστωση παράβασης της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών.


Όσον αφορά στον ΟΤΕ, η ΕΕΤΤ επέβαλε πρόστιμα για τη μη παροχή στοιχείων σχετικά με τα προγράμματα «conn-x» και «ALL- IN- ONE». Όσον αφορά στο πρόγραμμα conn-x, η ΕΕΤΤ επέβαλε στον ΟΤΕ Α.Ε. πρόστιμο ύψους 2.000.000 ευρώ λόγω άρνησης παροχής πληροφοριών, στο πλαίσιο του ελέγχου και εποπτείας της αγοράς adsl.


Ο ΟΤΕ ουδέποτε απέστειλε τα ζητούμενα στοιχεία παρά τις επανειλημμένες υπενθυμίσεις της ΕΕΤΤ. Περαιτέρω, η ΕΕΤΤ αποφάσισε την επιβολή στον ΟΤΕ σύστασης να απέχει στο μέλλον από ενέργειες που συνιστούν παραβίαση των υποχρεώσεων της.


Αναφορικά με το πρόγραμμα συνδυαστικών υπηρεσιών «ALL-IΝ-ONE», η ΕΕΤΤ επέβαλε στον ΟΤΕ πρόστιμο ύψους 1.000.000 ευρώ «για εκπρόθεσμη και μη προσήκουσα παροχή των απαραίτητων οικονομικών στοιχείων- πληροφοριών στην ΕΕΤΤ».


Ο ΟΤΕ, παρέβη ευθέως την υποχρέωσή του βάσει του άρθρου 64 του Ν.3431/2006 και προκάλεσε αδικαιολόγητη κωλυσιεργία στο έργο της ΕΕΤΤ κατά τη διαδικασία της «ex ante» εξέτασης του προγράμματος. Η ΕΕΤΤ αποφάσισε και την επιβολή σύστασης για τον ΟΤΕ.


Οσον αφορά στην Tellas η ΕΕΤΤ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 500.000 ευρώ για παραβάσεις της νομοθεσίας των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κατόπιν σειράς καταγγελιών καταναλωτών που αφορούσαν την παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών μέσω προεπιλογής φορέα και ειδικότερα τη μη αποδέσμευση των καταναλωτών από το δίκτυό της.

Πηγή: Ημερησία, 05/07/2008