Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ελπίδα Τσουρή: προτάσεις για την ακτοπλοϊα

Ελπίδα Τσουρή: προτάσεις για την ακτοπλοϊα

8

 Η πολιτική εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για θέματα Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ελπίδα Τσουρή, σχετικά με τις δυσμενείς εξελίξεις στο χώρο των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, έκανε την ακόλουθη δήλωση:


Οι υπέρογκες αυξήσεις στα ναύλα της ακτοπλοΐας τείνουν να μετατρέψουν μία δημοσίου συμφέροντος υπηρεσία σε είδος πολυτελείας. Σύντομα, θα είναι εμφανείς οι αρνητικές συνέπειες, τόσο στην τουριστική κίνηση, όσο και στην οικονομική και κοινωνική  ανάπτυξη των νησιών. Τα νησιά των άγονων γραμμών κινδυνεύουν να βιώσουν, από τον προσεχή Οκτώβριο, τον πλήρη αποκλεισμό.
Η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός θα πρέπει επιτέλους να αντιληφθούν ότι το ακτοπλοϊκό πρόβλημα της χώρας δεν επιλύεται με εκκλήσεις, ευχολόγια και παρασκηνιακές συνεννοήσεις. 
Απαιτούνται επιστημονικά τεκμηριωμένος σχεδιασμός, θαρραλέες, ριζικές και μακροπρόθεσμες λύσεις, σημαντική χρηματοδότηση και πάνω από όλα πολιτική βούληση.
Πολιτική βούληση, όμως, δεν υπάρχει. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, εγκαταλείφθηκε από την κυβέρνηση, μεταξύ άλλων, και το σχέδιο των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, για τη ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος της ενδοεπικοινωνίας των νησιών, για τη δρομολόγηση-ναυπήγηση, με το μοντέλο της αυτοχρηματοδότησης, 8-10 νέων υπερσύγχρονων πλοίων με μακροχρόνιες συμβάσεις μίσθωσης.
Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων, απαιτούνται άμεσα:


1. Επανίδρυση της Ρυθμιστικής Αρχής Θαλάσσιων Ενδομεταφορών, για την παρακολούθηση, τον συστηματικό έλεγχο και την αξιολόγηση των μεταφορικών υπηρεσιών στα νησιά και την προστασία του χρήστη των ακτοπλοϊκών υπηρεσιών κατά των εναρμονισμένων πρακτικών.
2. Κατάρτιση «κοστολογικού μοντέλου» παρακολούθησης των τιμών,  που θα εξάγει αποτελέσματα σχετικά με τον πρότυπο ναύλο ανά τύπο πλοίου, και προσδιορισμό του προσιτού επιπέδου ναύλου ανά νησί (ανάλογα με τις τοπικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες), έτσι ώστε να είναι εφικτή, όπου χρειάζεται, μια υπεύθυνη και αξιόπιστη παρέμβαση της Πολιτείας. Η επιδότηση του εισιτηρίου για τους μόνιμους κατοίκους των νησιών είναι ένα πρώτο βήμα, αν δεν θέλουμε να έχουμε πολίτες δύο κατηγοριών.
3.      Επαναπροσδιορισμός του δικτύου Ακτοπλοϊκών Συνδέσεων, μετά από δημόσιο διάλογο και διαβούλευση, με ισχυρή συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην αποτύπωση των προδιαγραφών της μεταφορικής υπηρεσίας που απαιτείται για την ανάπτυξη του τόπου τους.
4.      Κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου για την υποστήριξη των γραμμών δημοσίου συμφέροντος, το οποίο θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το δίκτυο δρομολογίων, τους κατάλληλους τύπους πλοίων, τους τεχνικούς και οικονομικούς όρους για τη διενέργεια των δημοσίων διαγωνισμών, τις αναγκαίες παρεμβάσεις αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών και τους τρόπους χρηματοδότησης.