Αρχική Νέα Τοπικά Προσωρινή Επιτροπή για τη σωτηρία της Κλειδούς: συγκέντρωση την Τετάρτη

Προσωρινή Επιτροπή για τη σωτηρία της Κλειδούς: συγκέντρωση την Τετάρτη

7

 

 

Κάλεσμα προς όλους τους πολίτες και τους μαζικούς φορείς που ενδιαφέρονται για το μέλλον της περιοχής, απευθύνει για την Τετάρτη 16 Ιουλίου 2008 στις 7 μ.μ. στην Κλειδού, στο χώρο του Περιβαλλοντικού Κέντρου, με σκοπό τη σύσταση Επιτροπής για τη σωτηρία της Κλειδούς και την ανάληψη πρωτοβουλιών για το σκοπό αυτό, απευθύνει η Προσωρινή Επιτροπή για την προστασία της Κλειδούς. Στην ανακοίνωση που καταλήγει στο παραπάνω κάλεσμα σημειώνεται:
 
“Οι εξαγγελίες από πλευράς Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ότι οι μελετητές συνεχίζουν το έργο τους για την κατάρτιση μελέτης που αφορά την κατασκευή δρόμου ταχείας κυκλοφορίας, ο οποίος θα διέρχεται από την ευρύτερη περιοχή της Κλειδούς, αύξησαν τους φόβους μας και δημιούργησαν πλήθος εύλογων ερωτημάτων για το μέλλον της.
Για το λόγο αυτό και έχοντας υπόψη τις δύο αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ομηρούπολης, των ετών 2005 και 2007, οι οποίες απαιτούσαν από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση:
• το χαρακτηρισμό της περιοχής ως προστατευόμενης.
• την τήρηση και διαφύλαξη των υπαρχουσών παραδοσιακών χρήσεων γης (γεωργικών – κτηνοτροφικών).
• και τη διατήρηση του δασικού της χαρακτήρα”.