Αρχική Νέα Τοπικά Ανοικτή επιστολή Νομάρχη προς υπουργό Αγρ.Ανάπτυξης για φράγμα Κόρης γεφύρι

Ανοικτή επιστολή Νομάρχη προς υπουργό Αγρ.Ανάπτυξης για φράγμα Κόρης γεφύρι

7

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΙΟΥ


ΝΟΜΑΡΧΗΣ


 


 


      Χίος,   18 /07/2008
               
               
Προς:
1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
Γραφείο Υπουργού
κ. Αλέξανδρου Κοντού
Αχαρνών 2, ΤΚ 10176 ΑΘΗΝΑ
2. Ειδικό Γραμματέα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Παπαγιαννίδη
     
     Κοιν:
1. Γραφείο Νομάρχη
2. Γραφείο Δημάρχου Χίου
3. Νομαρχιακές Επιτροπές Κομμάτων ν. Χίου
4. Γραφεία Βουλευτών ν. Χίου
5. Παρατάξεις Νομαρχιακού Συμβουλίου
6. Τ.Ε.Δ.Κ. ν. Χίου
7. Τοπικά ΜΜΕ
     


ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
                 
Κύριε Υπουργέ


Στο Νομό μας, όπως γνωρίζετε, εκτελείται το Έργο «Φράγμα Κόρης Γεφύρι». Το Έργο είναι ενταγμένο στο Γ΄Κ.Π.Σ. με προϊσταμένη αρχή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Βάσει του αρχικού χρονοδιαγράμματος το Έργο έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2008.


Με αφορμή τις τελευταίες αποφάσεις του ΣΥΔΗΝΟΧ θέλουμε για μία ακόμη φορά να επαναλάβουμε ότι η ολοκλήρωση των κυρίων έργων του φράγματος «Κόρης Γεφύρι» δεν έχει καμία σχέση με την εξέλιξη και την πορεία των συνοδών έργων. Το ελληνικό δημόσιο έχει ήδη πληρώσει 14.521.201,23 ευρώ και επιπλέον, με συμπληρωματική σύμβαση, 6.734.093,37 ευρώ από εθνικούς πόρους. Η Χιακή κοινωνία απαιτεί να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο έργο το συντομότερο δυνατό.


Κάνουμε έκκληση στους φορείς και τα ΜΜΕ του νομού μας για τη σωστή αξιολόγηση του θέματος, έτσι ώστε να παρέχεται στους πολίτες ορθή πληροφόρηση για το σημαντικό αυτό έργο. Τονίζουμε ότι διανύουμε ήδη τον Ιούλιο του 2008 και, ενώ έχει λήξει το χρονοδιάγραμμα παράδοσης του Έργου, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας, ουδείς από το Υπουργείο ή την ανάδοχο Εταιρεία μας έχει ενημερώσει για τυχόν νέο χρονοδιάγραμμα και εν γένει για την πορεία ολοκλήρωσης του Έργου.


Θεωρούμε ότι οι ευθύνες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, και συγκεκριμένα της Διαχειριστικής Αρχής και των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου είναι τεράστιες. Αφενός μεν για την έλλειψη πληροφόρησης που υπάρχει για το συγκεκριμένο θέμα, αφετέρου διότι διακρίνουμε ελαστική αντιμετώπιση απέναντι στην κατασκευάστρια εταιρεία, η οποία έχει σταματήσει τις εργασίες.


Επαναλαμβάνουμε για μία ακόμη φορά και ζητάμε από τη Διαχειριστική Αρχή και τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, να μας απαντήσουν:
o Τι σχέση έχει με τα συνοδά έργα ο δρόμος προς τον σκουπιδότοπο και γιατί δεν ολοκληρώνεται;
o Τι σχέση έχει με τα συνοδά έργα η ολοκλήρωση του σκληρού επιχώματος του φράγματος (χρειάζεται ακόμη είκοσι (20) μέτρα για να ολοκληρωθεί);
o Τι σχέση έχει με τα συνοδά έργα ο επαρχιακός δρόμος προς Δαφνώνα;


Όλα τα ανωτέρω συμπεριλαμβάνονται στην αρχική μελέτη κατασκευής του φράγματος, λόγω αστοχίας της οποίας (κατά την κρίση των υπηρεσιών του Υπουργείου) έπρεπε να δαπανηθούν ακόμα 6.734.093,37 ευρώ από εθνικούς πόρους.


{sΟι εξελίξεις όπως έχουν διαμορφωθεί καταδεικνύουν το μέγεθος της συνυπευθυνότητας των υπηρεσιών του Υπουργείου και της αναδόχου εταιρείας για την αδικαιολόγητη στασιμότητα των εργασιών κατασκευής του Έργου.


Κύριε Υπουργέ,
Σας ζητάμε να αναλάβετε την ευθύνη και να δώσετε εντολή να ολοκληρωθεί το σημαντικό έργο για το νομό μας το συντομότερο δυνατό.


 


Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΙΟΥΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ 


 


2