Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Ιδρύεται Τμήμα Οικονομίας και Διοίκησης Τουρισμού στη Σχολή Επιστημών της Διοίκησης του...

Ιδρύεται Τμήμα Οικονομίας και Διοίκησης Τουρισμού στη Σχολή Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο

6

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με ιδιαίτερη ικανοποίηση, επιθυμεί να ενημερώσει την ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τις τοπικές κοινωνίες του Αιγαίου, για την ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΣΑΠΕ), η οποία ελήφθη την 24η/07/08, για την ίδρυση του Τμήματος Οικονομίας και Διοίκησης Τουρισμού στη Σχολή Επιστημών Διοίκησης στη Χίο.

Το συνολικό πρόγραμμα ανάπτυξης Τουριστικών Σπουδών στο Αιγαίο, προβλέπει μακρά σειρά ακαδημαϊκών δράσεων και συνεργιών στα Δωδεκάνησα, γεγονός που αποτελεί συστατικό στοιχείο της πρότασής μας και θα περιέχεται στο Προεδρικό Διάταγμα ίδρυσης του Τμήματος.


Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αν και θα επανέλθει με πληρέστερη ανακοίνωση, επιθυμεί από τούτη τη σημαντική στιγμή να εκφράσει τις βαθιές της ευχαριστίες προς φορείς και φυσικά πρόσωπα σε όλο το φάσμα της Διοίκησης αλλά και του Οικονομικού κόσμου του Αιγαίου και της Ελλάδος, για τη σημαντική συμβολή τους στην ωρίμανση των συνθηκών αποδοχής της πρότασής μας και της ανάπτυξης ενός καινούριου κλάδου σπουδής στο Αιγαίο.