Αρχική Νέα Τοπικά Τον Οκτώβριο στη γραμμή ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Τον Οκτώβριο στη γραμμή ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ

9

 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων 
 
 
Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεών της, η NEL Lines ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κατωτέρω:
Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης των ζημιών που υπέστη το Ε/Γ – Ο/Γ ΘΕΟΦΙΛΟΣ την 28/6/2008 ανέρχεται σε 3 μήνες περίπου και το εν λόγω πλοίο αναμένεται να επανέλθει στη δραστηριότητά του εντός του πρώτου 15νθήμερου του μηνός Οκτωβρίου.

Το κόστος αποκατάστασης των ζημιών δεν έχει μέχρι στιγμής εκτιμηθεί με ακρίβεια και κατά συνέπεια η εταιρεία μας δεν μπορεί να ανακοινώσει μεγέθη που ενδέχεται να μεταβληθούν σημαντικά. Σε κάθε περίπτωση το ανωτέρω κόστος καλύπτεται ασφαλιστικά και κατά συνέπεια δεν αναμένεται βραχυπρόθεσμα να επηρεάσει ουσιωδώς την οικονομική κατάσταση του Ομίλου.

Τα διαφυγόντα κέρδη σε επίπεδο ΕΒΙDTΑ εξαιτίας του ατυχήματος εκτιμώνται σε 1 εκατ. ευρώ περίπου και κατ’ αυτό το ποσό αναμένεται να επηρεαστούν αρνητικά τα αποτελέσματα του Ομίλου.

Ταξιάρχης

Η ζημία που είχε παρουσιασθεί στην αριστερή προωστήρια μηχανή του Φ/Γ – Ο/Γ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ αποκαταστάθηκε και επιθεωρήθηκε επιτυχώς και το πλοίο έχει ήδη από 16/07/2008 επιστρέψει στα δρομολόγιά του. Λόγω της μικρής εκτάσεως της ζημιάς και του κόστους αποκατάστασής της, το γεγονός αυτό δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στα αποτελέσματα του Ομίλου.

Περιπέτεια με ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ

Τέλος και σχετικά με την απαίτηση από την πώληση του ΤΧΠ Ε/Γ – Ο/Γ ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ, η NEL Lines γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, παρά την πίστωση χρόνου που δόθηκε στους αγοραστές του πλοίου, αυτοί δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους με αποτέλεσμα η εταιρεία μας να αναγκασθεί να αποστείλει ειδοποίηση υπερημερίας.

Μετά το συμβάν με το Ε/Γ – Ο/Γ ΘΕΟΦΙΛΟΣ οι αγοραστές δήλωσαν ότι δεν προτίθενται να καταβάλλουν το υπόλοιπο τίμημα οπότε η NEL Lines αποφάσισε να αναλάβει αναγκαστικά την εμπορική διαχείριση του πλοίου το οποίο θα δραστηριοποιηθεί σε γραμμές του εξωτερικού και η NEL Lines θα παρακρατά τα έσοδα από την δραστηριότητά του έναντι της απαιτήσεώς της.
Σε συνεργασία με εξειδικευμένους νομικούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, η εταιρεία, εξετάζει και άλλες πιθανές λύσεις οι οποίες περιλαμβάνουν την κατάσχεση του πλοίου ή / και την απόκτηση από την NEL Lines πλήρους ελέγχου της πλοιοκτήτριας εταιρείας και κατ’ επέκταση του πλοίου.
Eκτιμούμε ότι θα απαιτηθεί διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός μέχρι να εκτιμηθούν οι πρακτικές συνέπειες και επιπτώσεις των πιθανών λύσεων.
Δεδομένου ότι η εύλογη αξία του πλοίου (67,5 εκ. ευρώ) υπερβαίνει κατά πολύ την απαίτηση της NEL Lines (25 εκ. ευρώ) η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι οι αρνητικές επιπτώσεις της υπερημερίας των αγοραστών θα εκμηδενιστούν.

 

Στροφή στην Αίγυπτο
Εν όψει των ανωτέρω, η NEL LINES έχει ξεκινήσει βήματα για την δημιουργία θυγατρικής εταιρείας με έδρα στο Κάϊρο. Η νέα εταιρεία θα έχει την επωνυμία NEL Lines Egypt και ως σκοπό την διαχείριση πλοίων και θα αναλάβει, πέρα από την διαχείριση του Red Sea I (πρώην ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ), την διαχείριση των πλοίων ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ ΙΙ και ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ τα οποία θα δραστηριοποιηθούν σε δρομολογιακές γραμμές στην Ερυθρά Θάλασσα συνδέοντας την Αίγυπτο με την Σαουδική Αραβία με εκτιμώμενο χρόνο έναρξης δρομολογίων το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου.