Αρχική Νέα Τοπικά Συνεδρίαση Δ.Σ. Ιωνίας

Συνεδρίαση Δ.Σ. Ιωνίας

8

 Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Ιωνίας την Πέμπτη 31 Ιουλίου και ώρα 20.00 με έξι θέματα στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ των οποίων : «Διαγραφές τελών Ύδρευσης» και «Εκτέλεση των εργασιών: Εργασίες Απολύμανσης Σχολείων του Δήμου και Δημοτικών καταστημάτων».