Αρχική Νέα Τοπικά Αιτήσεις πολυτέκνων για μόνιμο διορισμό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Αιτήσεις πολυτέκνων για μόνιμο διορισμό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

4

  Α   Ν   Α   Κ   Ο   Ι   Ν   Ω   Σ   Η                                Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όλων των κλάδων κατηγορίας Π.Ε.(Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) που είναι πολύτεκνοι να υποβάλουν αίτηση – δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για εγγραφή στον ειδικό πίνακα για μόνιμο διορισμό.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 21/7/ 2008 μέχρι 30/7/ 2008.
         Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων και δικαιολογητικών , οι ενδιαφερόμενοι θα προσέρχονται στα γραφεία μας και στη διεύθυνση Πολυτεχνείου 13 – 4ος όροφος και ώρες 10:00 π.μ. με 13:00.    
        
                              
 
                                                                                       Ο Διευθυντής  Εκπαίδευσης


                                                                                              Παύλος Καλογεράκης