Αρχική Νέα Τοπικά Σε Οινούσσες- Ψαρά: Προσομοιωτές μηχανοστασίου και γέφυρας

Σε Οινούσσες- Ψαρά: Προσομοιωτές μηχανοστασίου και γέφυρας

38

  Ένα πλήρες σύστημα προσομοιωτή μηχανοστασίου πλοίου (Engine Simulator) θα τοποθετηθεί στην Ακαδημία Μηχανικών της Χίου, ενώ στην αντίστοιχη των πλοιάρχων Οινουσσών θα τοποθετηθεί σύστημα προσομοιωτή επικοινωνιών πλοίου GMDSS.
     Το κόστος για το προσομοιωτή μηχανοστασίου είναι 600.000 ευρώ περίπου, ενώ αυτό των Οινουσσών 150.000 ΕΥΡΩ.
     Οι σχετικές συμβάσεις υπεγράφησαν μεταξύ της εταιρίας ΜΑΡΑΚ Ηλεκτρονική και του υπουργείου Ανάπτυξης μετά από δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό.
     Η εταιρεία ανέλαβε να προμηθεύσει, εγκαταστήσει καθώς και να θέσει σε κανονική λειτουργία τα συστήματα.
     Ο προσομοιωτής ενός πλήρους μηχανοστασίου πλοίου περιλαμβάνει πραγματικές κονσόλες ελέγχου και λειτουργίας, προσομοιάζοντας διαφόρου τύπου μηχανές πλοίου.
     Η υψηλή τεχνολογική ποιότητα του συστήματος είναι απόλυτα εγγυημένη από τον οίκο κατασκευής του Rheinmetall Defence / Γερμανίας. Τα συστήματα αυτά λειτουργούν απρόσκοπτα σε παρά πολλές Σχολές Ναυτιλίας σε όλο τον κόσμο.
  

 

   Το σύστημα που θα εγκατασταθεί στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Οινουσσών πρόκειται επίσης για σύστημα τελευταίας τεχνολογίας που μελετήθηκε και σχεδιάστηκε εξ ολοκλήρου από τους εξειδικευμένους μηχανικούς της ΜΑΡΑΚ και αποτελεί εκπαιδευτικό εξοπλισμό καινοτομικού χαρακτήρα που καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες σπουδών της Σχολής για την κατάρτιση των αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού.
    
     ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ