Αρχική Απόψεις Aρθρα Χαιρετισμός Νομάρχη Π. Λαμπρινούδη στην Παρουσίαση Παρατηρητηρίου Εργασίας Νομού Χίου

Χαιρετισμός Νομάρχη Π. Λαμπρινούδη στην Παρουσίαση Παρατηρητηρίου Εργασίας Νομού Χίου

22

 Χαιρετισμός του Νομάρχη Χίου κ. Πολύδωρου Λαμπρινούδη στην Παρουσίαση του Παρατηρητηρίου Εργασίας Νομού Χίου και Γραφείου Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου/ Γ.Σ.Ε.Ε.


Αίθουσα Νομαρχιακού Συμβουλίου Χίου, 23/7/2008Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η λειτουργία του Δικτυακού Τόπου www.chiosjobs.gr  αποτελεί μια δυναμική παρέμβαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου στο χώρο της απασχόλησης και της αγοράς εργασίας, με χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας επικοινωνίας και πληροφορικής.
Με τη λειτουργία του chiosjobs προσφέρουμε στον επιχειρηματία, στον εργαζόμενο, στον άνεργο, στο νεοεισερχόμενο στην αγορά εργασίας, στον κόσμο της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης,  ένα διαδραστικό εργαλείο επικοινωνίας και μια πηγή πληροφόρησης, η οποία παρακολουθεί τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, εξελίσσεται, προσαρμόζεται στις εξειδικευμένες ανάγκες και απαιτήσεις.
Με τον τρόπο αυτό, εκδηλώνουμε, με πράξεις, την ευαισθησία και την εγρήγορση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου, για την αντιμετώπιση του μείζονος θέματος της ανεργίας, την ενίσχυση της απασχόλησης και την πολύπλευρη στήριξη τόσο των επιχειρήσεων σε αναζήτηση προσωπικού όσο και των ανέργων σε αναζήτηση εργασίας.
Η αρχική ιδέα που οδήγησε στη δημιουργία του Δικτυακού Τόπου οφείλεται σε πρωτοβουλία και συζητήσεις μεταξύ της Ένωσης Γονέων Χίου (κα Μ. Αργυρούδη) και της Ν.Α. Χίου, εκπροσωπούμενης από τον τότε Αντινομάρχη κ. Ν. Νύκτα το Μάιο του 2006. Καρπός αυτών των συζητήσεων ήταν η ανάθεση στην Αναπτυξιακή Εταιρεία ΕΝΑ Χίου της μελέτης, διερεύνησης και ανάπτυξης του Παρατηρητηρίου Απασχόλησης. Η ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης και η πιλοτική ανάπτυξη του δικτυακού τόπου www.chiosjobs.gr  πιστοποίησε τις μεγάλες δυνατότητες οι οποίες παρέχονται και τη σημασία που έχει η συνεχής λειτουργία και βελτίωση του εν λόγω δικτυακού τόπου.
Με την ολοκλήρωση της μελέτης από την ΕΝΑ Χίου, η ευθύνη της λειτουργίας του δικτυακού τόπου πέρασε στη Δ/νση Πολιτικών Απασχόλησης της Ν.Α. Χίου, αφού ολοκληρώθηκε ο σχετικός κύκλος εκπαίδευσης του προσωπικού της.
Στη συνέχεια το chiosjobs, αναβαθμίστηκε περαιτέρω, εμπλουτίστηκε με πρόσθετες πληροφορίες και σήμερα λειτουργεί με αξιοσημείωτα αποτελέσματα. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας κατά το διάστημα της «πιλοτικής» λειτουργίας από Οκτώβριο του 2007 έως Ιανουάριο του 2008, το site δέχτηκε περίπου 30.000 επισκέψεις, ενώ από 1ης Απριλίου έως σήμερα υπολογίζουμε να ξεπεράσουμε τις 15.000 επισκέψεις. Παράλληλα είναι σε εξέλιξη μια ευρεία καμπάνια ενημέρωσης του κοινού, με μηνύματα στο γραπτό και ηλεκτρονικό τύπο, έκδοση φυλλαδίων κ.λπ., με ευθύνη του Γραφείου Τύπου της Ν.Α. Χίου, η οποία έχει ως στόχο την πληροφόρηση όλων των ενδιαφερόμενων για την ύπαρξη και τις δυνατότητες του δικτυακού τόπου.
Το πιο πρόσφατο βήμα για την αναβάθμιση και βελτίωση  του chiosjobs, πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Αντινομάρχη Στ. Φαραντζή, με τη δυναμική διασύνδεση του chiosjobs με το γραφείο διασύνδεσης ανέργων της ΓΣΕΕ, το ΚΕΠΕΑ. Οι πληροφορίες που παρέχονται σήμερα έχουν πλέον πανελλαδική διάσταση και εμβέλεια και έτσι πολλαπλασιάζονται οι παρεχόμενες δυνατότητες του δικτυακού μας τόπου. Επισημαίνω ότι και για τη λειτουργία αυτή προϋπήρξε η απαραίτητη εκπαίδευση του προσωπικού της Δ/νσης Πολιτικών Απασχόλησης.
Κλείνοντας θα ήθελα να παρατηρήσω ότι στην ανάπτυξη αυτού του σύγχρονου και καινοτόμου εργαλείου, υπήρξε όπως θα προσέξατε στενή συνεργασία φορέων της κοινωνίας (όπως η Ένωση Γονέων Χίου), αιρετών στελεχών της Ν.Α. Χίου, της αναπτυξιακής μας Εταιρείας, των υπηρεσιακών παραγόντων της Ν.Α. Χίου ακόμα και των συνδικαλιστικών φορέων όπως η ΓΣΕΕ. Τους ευχαριστώ όλους δημόσια για τη συνεργασία και την προσφορά τους.
Θα συνεχίσουμε τη λειτουργία του www.chiosjobs.gr , με διαρκή προσπάθεια  για την εξέλιξη, τη βελτίωση και την αναβάθμισή του. Πιστεύουμε ότι με τον τρόπο αυτό παρέχουμε πολύτιμες υπηρεσίες στους συμπολίτες μας και στην τοπική μας κοινωνία.