Αρχική Ομογένεια ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Έως τις 30 Δεκεμβρίου η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τους ...

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Έως τις 30 Δεκεμβρίου η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τους Ομογενείς

7

 Οι Έλληνες Ομογενείς και οι κάτοικοι εξωτερικού, που διαθέτουν ακίνητη περιουσία σε κάποια από τις 107 περιοχές καλούνται να τη δηλώσουν στο Εθνικό Κτηματολόγιο μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2008. Σημειώνεται ότι η δήλωση στο κτηματολόγιο είναι υποχρεωτική για όλους όσους έχουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και δεν συνδέεται με τη δήλωση του Ε9.
Για την εξυπηρέτηση των ομογενών, αποφασίσθηκε για την υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο αντί πληρεξουσίου να χορηγείται από τις Πρεσβείες/Προξενεία ειδική εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ατελώς.


Συγκεκριμένα, οι δυνατοί τρόποι υποβολής δήλωσης από τους ομογενείς είναι:


1. Εφόσον η δήλωση συντάσσεται, υπογράφεται και κατατίθεται για λογαριασμό του δικαιούχου από τρίτον, απαιτείται ειδική εξουσιοδότηση με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής από τις Πρεσβείες/ Προξενεία της χώρας διαμονής τους ατελώς. Σχέδιο ειδικής εξουσιοδότησης βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr


2. Με πληρεξούσιο που έχουν ήδη ορίσει με ειδικό ή γενικό πληρεξούσιο για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας τους στην Ελλάδα.


3. Μέσω τρίτου με μια απλή εξουσιοδότηση. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αποστείλουν ταχυδρομικά τη δήλωσή τους συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη και να επισυνάψουν τα απαραίτητα συνυποβαλλόμενα. Το πρόσωπο που εξουσιοδοτούν θα πρέπει να πληρώσει το πάγιο τέλος σε μία από τις συνεργαζόμενες τράπεζες και να καταθέσει τη δήλωση στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.


4. Για πρώτη φορά υπάρχει η δυνατότητα  υποβολής της δήλωσης ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Κτηματολόγιο Α.Ε. www.ktimatologio.gr. Σε αυτή την περίπτωση τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα αποστέλλονται ταχυδρομικά στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης και η πληρωμή του πάγιου τέλους πραγματοποιείται με πιστωτική κάρτα.Από πού μπορούν να ενημερώνονται οι Έλληνες ομογενείς


– Οι Έλληνες ομογενείς μπορούν να τηλεφωνούν στο 210 6505600 σε 24ωρη βάση ή να αποστέλλουν τα ερωτήματά τους στο e-mail: ktimagen@ktimatologio.gr


– Επίσης, αναλυτική πληροφόρηση παρέχεται καθόλη τη διάρκεια της κτηματογράφησης από την ιστοσελίδα της Κτηματολόγιο Α.Ε που εμπλουτίζεται συνεχώς με απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα των ομογενών.


Για την ενημέρωση και την καλύτερη εξυπηρέτηση των ομογενών η Κτηματολόγιο Α.Ε. είναι σε συνεργασία με το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ), τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και τα Γραφεία Τύπου των Πρεσβειών μας μέσω της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης.