Αρχική Νέα Τοπικά Συνεδριάζει η Νομαρχιακή Επιτροπή Β’ στις 8/8- ημερήσια διάταξη

Συνεδριάζει η Νομαρχιακή Επιτροπή Β’ στις 8/8- ημερήσια διάταξη

7

                                                                                                                                                                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΙΟΥ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ    ΕΠΙΤΡΟΠΗ      Β’ 
                   ΧΙΟΣ      04 /08 / 2008
                                                                          Αριθμ. Πρωτ.:705          
Ταχ. Διεύθυνση :Πολυτεχνείου 1                                
Ταχ. Κώδικας :  82100 – ΧΙΟΣ  ΠΡΟΣ: A.Τακτικά Μέλη 
 Πληροφορίες : Κωστάλα Κλ.    K .Ν.Μαρτάκης
Τηλέφωνο ? :22710 – 44215    κ. Ι.Ζωφός
FAX: 22710-44215  
                                                                    Β. Αναπληρωματικά Μέλη
                 κ. Μ.Γιαννάρας
                  κ. Π.Καμπούρης
           
Πρόσκληση


Σας γνωρίζουμε ότι στις 08/08/2008, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:30 θα συγκληθεί η Νομαρχιακή Επιτροπή Β΄ και θα συνεδριάσει στην αίθουσα του Νομ. Συμβουλίου.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
1. Έγκριση μελέτης και ανάθεση του έργου: «Διαπλάτυνση δρόμου  Καμπιά Σπαρτούντα  ».
2. Έγκριση μελέτης και ανάθεση του έργου : «Διάνοιξη επικινδύνων  στροφών  λόγω έλλειψης ορατότητας επί του Επαρχιακού Ο.Δ. Χάλανδρα –Αφροδίσια »
3. Έγκριση απευθείας ανάθεσης του υποέργου «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού  για το έργο ¨Δημιουργία Βοτανικού Κήπου του Αιγαίου στο Δήμο Ιωνίας¨»
4. Έγκριση  προμήθειας και εγκατάστασης του έργου : «Επέκταση  Δομημένης Καλωδίωσης-Εγκατάσταση Εφαρμογών-αρχείων  και σύνδεση Η/Υ στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ της Ν.Α. Χίου»
5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ειρηνοδικείου  Χίου ».
6. Έγκριση 1ου Σ.Π.  της μελέτης «Ολοκλήρωση  Αρχαιολογικού χώρου  «Ρημόκαστρο» Ν.Χίου »
7. Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση της Δ/νσης Υγείας
Ο φάκελος με τα θέματα είναι στο γραφείο της Ν.Ε. και είναι στην διάθεσή σας για κάθε πληροφορία που θα ζητήσετε.
                                             
  Ο Πρόεδρος της Ν.Ε.Β΄ της Ν.Α.Χίου                  Π.Φλάμος
               Αντινομάρχης