Αρχική Νέα Τοπικά Διαμαρτυρία Συλλόγων ΑΜΕΑ για τις δυσμενείς αλλαγές στα ΚΔΑΠ

Διαμαρτυρία Συλλόγων ΑΜΕΑ για τις δυσμενείς αλλαγές στα ΚΔΑΠ

6

 


«Τα Σωματεία Ατόμων με Αναπηρία του Νομού Χίου διαμαρτύρονται για τη Διυπουργική απόφαση με αρ. 46855/1622/26-6-2008 που αφορά την «Εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», σύμφωνα με την οποία δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα που αφορούν τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ – ΑΜΕΑ) θα έχουν μόνο τα παιδιά ηλικίας μέχρι 18 ετών και εφόσον οι μητέρες τους εργάζονται». Όπως σημειώνεται σε σχετική επιστολή στον υπ. Απασχόλησης: «Με τις προϋποθέσεις αυτές αποκλείονται ουσιαστικά όλα τα Άτομα με Αναπηρία – κυρίως εκείνα με νοητική υστέρηση, αυτισμό και πολλαπλές αναπηρίες, τα οποία είναι πάνω από 18 ετών και βεβαίως οι γονείς τους είναι σε μεγάλη ηλικία, μη εργαζόμενοι, ανεπάγγελτοι, συνταξιούχοι αλλά κυρίως γονείς κουρασμένοι με μεγάλο φόρτο στην πλάτη, προερχόμενο από την συνεχή φροντίδα για την εξυπηρέτηση των παιδιών τους.
Στον Νομό μας λειτουργεί από το 2002 Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ – ΑΜΕΑ), με φορέα υλοποίησης την ΕΝΑ ΧΙΟΥ και καλύπτει ανάγκες Παιδιών με Αναπηρία (28 παιδιά συνολικά), τα οποία στην πλειοψηφία τους είναι πάνω από 30 ετών. Με την εφαρμογή της παραπάνω απόφασης τα περισσότερα παιδιά δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής με συνέπεια τον αποκλεισμό τους από τα προγράμματα και την απομόνωση τους στο σπίτι.
Για τους παραπάνω λόγους ζητάμε:
1) Να μην εφαρμοστούν τα κριτήρια α) της ηλικίας των παιδιών, β) της απασχόλησης των μητέρων τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και τους Ο.Τ.Α.Α’ και Β’ βαθμού, γ) του ύψους του εισοδήματος.
2) Να γίνουν δεκτές και να εγκριθούν όλες οι αιτήσεις των οικογενειών Παιδιών με Αναπηρία, χωρίς αποκλεισμούς.
3) Να συνεχίσουν την λειτουργία τους οι δομές με τακτική και μόνιμη Κρατική Επιχορήγηση σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε περιοχής!
Καλούμε όλους τους συναρμόδιους Υπουργούς να ανακαλέσουν τον παραπάνω νόμο και να εφαρμόσουν προγράμματα δια βίου υποστήριξης των Ατόμων που αντιμετωπίζουν Αναπηρίες, όπως Νοητική Υστέρηση, Αυτισμός και πολλαπλές αναπηρίες και όλους τους Τοπικούς Κρατικούς και Κοινωνικούς Φορείς να υποστηρίξουν τα αιτήματά μας με την παρουσία τους στην Εργατική Εστία (Εργατικό Κέντρο) την Πέμπτη 7/08/08 και ώρα 11 π.μ., όπου θα συγκεντρωθούμε για να διαμαρτυρηθούμε για το Νέο Θεσμικό Πλαίσιο το οποίο θα κλείσει την ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ που λειτουργεί στον Κοφινά από το 1987!».