Αρχική Ομογένεια Ομογένεια: ενημέρωση για το πρόγραμμα των εργασιών του 54ου Ετήσιου Χιακού Συνεδρίου...

Ομογένεια: ενημέρωση για το πρόγραμμα των εργασιών του 54ου Ετήσιου Χιακού Συνεδρίου ΗΠΑ

7

 Hello all,

We have updated the itinerary and the details for the 54th National Chian Convention.  Anyone interested in suggested accommodations for their stay in Warren, Ohio, during the convention, should not hesitate to make their arrangements. 

We invite all to attend and participate, and ask you once again to support our Commemorative Journal and all the efforts of our members of the Chios Societies of America and Canada.

Attached is the scholarship application for qualified High School Seniors and College Undergrad Students. Please forward it to any prospective applicant of Chian descent.

Please go to www.chiossocieties.org periodically for the latest news or if there is any trouble opening the files.

Take care, Have a good summer…

 (Greek Fonts)
Αγαπητοί συμπατριώτες,
 
Το πρόγραμμα των εργασιών του 54ου Ετήσιου Χιακού Συνεδρίου έχει ολοκληρωθεί και σας εσωκλείουμε αντίγραφο για την δική σας ενημέρωση. Παρακαλούμε όπως ο κάθε ενδιαφερόμενος για την παραμονή του στο Warren, Ohio, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου να προβεί στις απαραίτητες διευθετήσεις (κράτηση δωματίων στο ξενοδοχείο κ.τ.λ.) το συντωμότερο δυνατόν.  

Σας προσκαλούμε όλους να παρευρεθείτε και να συμμετάσχετε στο Συνέδριο, και ζητάμε ακόμη μια φορά την υποστήριξή σας για την έκοσητου αναμνηστικού λευκώματος αλλά και όλων των προσπαθειών των Χιακών Σωματείων Αμερικής και Καναδά.

Εσωκλείουμε την αίτηση των Υποτροφιών για τους μαθητές της τελευταίας τάξης του γυμνασίου και για τους φοιτητές κολλεγίου. Παρακαλούμε διαβιβάστε την ανωτέρα αίτηση σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο. 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας,  www.chiossocieties.org για τις πιο πρόσφατες ειδήσεις ή εάν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα να διαβάσετε τα ηλεκτρονικά αρχεία.  

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς και καλό καλοκαίρι…