Αρχική Νέα Οικονομία Αιτήσεις για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στους εσπεριδοκαλλιεργητές

Αιτήσεις για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στους εσπεριδοκαλλιεργητές

13

 Σύμφωνα με αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καλούνται οι παραγωγοί εσπεριδοειδών να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για οικονομική ενίσχυση. Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι καλλιεργητές παραγωγοί εσπεριδοειδών του Νομού Χίου, που διατηρούν τις καλλιεργούμενες εκτάσεις σε καλή κατάσταση με την χρήση τεχνικών και μεθόδων καλλιέργειας φιλικών προς το περιβάλλον.


Η επιδοτούμενη καλλιεργούμενη έκταση ανά δικαιούχο πρέπει να είναι ένα (1) τουλάχιστον στρέμμα, με ελάχιστο αριθμό είκοσι (20) δένδρα ανά στρέμμα και ελάχιστη έκταση ανά αγροτεμάχιο το μισό στρέμμα. Το ποσό της ενίσχυσης, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπ. Α.Α. & Τρ. Καθορίζεται μέχρι 50 ευρώ ανά σρεάμμα.


Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Χίου μέχρι τις 15-9-2008. Οι παραγωγοί που θα υποβάλουν αίτηση γι’αυτήν την οικονομική ενίσχυση, πρέπει προηγουμένως να έχουν ήδη υποβάλει την αίτησή τους για ενιαία ενίσχυση στην Ένωση που ανήκουν.


Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θεωρημένα και σε αντίγραφα είναι:


Αστυνομική ταυτότητα
Βιβλιάριο ΑΤΕ
Τίτλοι ιδιοκτησίας, μισθωτήρια, Ε9 κλπ
Αντίγραφο της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης του αντίστοιχου έτους
Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Ν.Α. Χίου, στο τηλέφωνο: 22710 44265Από το Γραφείο Τύπου της Ν.Α. Χίου