Αρχική Νέα Τοπικά Εξώδικο ΔΕΥΑΧ στο Γηροκομείο για λογαριασμούς νερού!

Εξώδικο ΔΕΥΑΧ στο Γηροκομείο για λογαριασμούς νερού!

13

 Μέσω της δικαστικής οδού είναι αποφασισμένη να λάβει από το γηροκομείο τα χρωστούμενα από λογαριασμούς νερού η ΔΕΥΑΧ. Σε σχετικό εξώδικο σημειώνει:«Παρά τις αλλεπάλληλες οχλήσεις της Προϊσταμένης του αρμόδιου οικονομικού τμήματος της Επιχείρησής μας αρνείστε συστηματικά να καταβάλετε τα τέλη ύδρευσης. Ειδικότερα ως προκύπτει από τις συνημμένες βεβαιώσεις, το ίδρυμά σας έχει παύσει να εξοφλεί τους λογαριασμούς ύδρευσης από το τρίτο τρίμηνο του 2004. Το συνολικό ποσό μέχρι και το τέταρτο τρίμηνο του 2007 ανέρχεται και για τα δύο υδρόμετρα στο ποσό των 51.960,02 € (πενήντα ένα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ και δύο λεπτά) (20.984,01 + 30.976,01).
Επειδή, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησής μας, σεβόμενο το κοινωφελές του χαρακτήρα του ιδρύματός σας, δεν έχει δώσει εντολή για παύση της υδροδότησης του Γηροκομείου Χίου ακόμα, σύμφωνα με τον κανονισμό υδρεύσεως, όπως έχει δικαίωμα, παρά το κολοσσιαίο ύψος του λογαριασμού.
Επειδή η επικοινωνία για την αποπληρωμή των τελών με τον Διευθυντή του ιδρύματός σας είναι αδύνατη με δική του υπαιτιότητα, αρνούμενος την καταβολή οποιουδήποτε ποσού.
Επειδή, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης θα προχωρήσει στη νομιμότοκη αναζήτηση του ποσού δια της δικαστικής οδού καθώς και κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας από τη μη καταβολή του.
Για τους λόγους αυτούς σας καλούμε
• Να έλθετε σε επικοινωνία με το οικονομικό τμήμα της Επιχείρησής μας εντός επτά ημερών από τη λήψη της παρούσας.
• Να προβείτε στην καταβολή του ποσού, έστω τμηματικά, κατόπιν διακανονισμού με την οικονομική μας υπηρεσία, εφόσον προσέλθετε στην προθεσμία που σας έχουμε τάξει, αποφεύγοντας τη δικαστική διένεξη.
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται όπως επιδώσει νόμιμα την παρούσα εις ους απευθύνεται, για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει».