Αρχική Νέα Τοπικά Ημερήσια διάταξη Νομαρχιακής Επιτροπής Β’ (22/8)

Ημερήσια διάταξη Νομαρχιακής Επιτροπής Β’ (22/8)

8

 Πρόσκληση
 Σας γνωρίζουμε ότι στις 22/08/08, ημέρα Παρασκευή   και ώρα 13:30 θα συγκληθεί η Νομαρχιακή Επιτροπή Β’ και θα συνεδριάσει στην αίθουσα του Νομ. Συμβουλίου.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
1. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού και νέα ημερομηνία διαγωνισμού  του έργου ««Αποκατάσταση υποδομών Νοτιοδυτικής Χίου».
2. Έγκριση μελέτης και δημοπράτηση του έργου: «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων  Οικισμού Πιραμάς »
3. Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού  του ως άνω έργου
4. Έγκριση οριστικής μελέτης οδοποιίας στα πλαίσια της με τίτλο : «Μελέτη  δρόμου Νεοχωρίου –Καλλιμασιάς, Παράκαμψη Καλλιμασιάς»
5. Έγκριση μελέτης και τεχνικών προδιαγραφών  για την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια μικρών βιολογικών  μονάδων  για τους οικισμούς  Ελάτας-Μεστών  και Βολισσού»
6. Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης  προσφορών και διεξαγωγής διαγωνισμού
7. Έγκριση  προκήρυξης  και διεξαγωγή διαγωνισμού για  το έργο : Μεταφορά μαθητών  Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπ/σης  Νομού Χίου για το διδακτικό έτος 2008-2009
8. Ορισμός επιτροπής  αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και διαγωνισμού  του ως άνω έργου
9.  Έγκριση προκηρύξεων  και διεξαγωγή διαγωνισμών για τις μισθώσεις κτιρίων για τις Υπηρεσίες της ΝΑΧ:
* Δ/νση Εμπορίου
* Δ/νση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης
* Δ/νση ΑΠΑΕ
* Δ/νση Μεταφορών και Επικ.
* Τμήμα Εργαστηρίου  της ΔΤΥ
* Αποθήκη –Αρχείο για τις Υπηρεσίες  της  ΝΑΧ
* ΚΔΑΥ
* Γραφείο Φυσικής  Αγωγής
10. Ορισμός επιβλέποντος  για την υλοποίηση της προμήθειας των βιολογικών μονάδων  στους διάφορους ΟΤΑ του Νομού
11. Εγκριση δαπάνης και ανάθεση του  έργου  για ηλεκτροδότηση και υδροδότηση  της αποθήκης  της ΝΑΧίου ( πρώην κτίριο Κρόνου )


Ο φάκελος με τα θέματα είναι στο γραφείο της Ν.Ε και είναι στην διάθεση σας για κάθε πληροφορία που θα ζητήσετε.     Ο Πρόεδρος της Νομ. Επιτροπής Β’ Ν.Α.Χίου
       Πέτρος   Φλάμος
       Αντινομάρχης