Αρχική Νέα Τοπικά Κονδύλια δημοσίων επενδύσεων για Χίο

Κονδύλια δημοσίων επενδύσεων για Χίο

8

 Στην «παγωμένη» -όπως λέγεται από τους εργολήπτες- αγορά για έργα στο νομό σημαντική είναι η έγκριση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
   Σύμφωνα με την Περιφέρεια τα έργα και οι δράσεις που αφορούν τη Χίο είναι τα εξής:
   – δρόμος για την παράκαμψη της πόλης της Χίου, τμήμα α & γ: 25.881,81
ΕΥΡΩ
   – απαλλοτριώσεις για το έργο «δρόμος για την παράκαμψη της πόλης της Χίου τμήμα  α΄& γ΄»: 14.407,90
–  συνέχιση της πράξης : επιχορήγηση  δημοτικής επιχείρησης περιβάλλοντος & ανάπτυξης δήμου Αμανής , για τη δημιουργία μονάδας “βοήθεια στο σπίτι”:  34.406,79
– Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Μαστιχοχωρίων: 129.822,25 ΕΥΡΩ.