Αρχική Νέα Τοπικά ΕΥΟΔΟΣ: κακοτεχνίες στο οδικό δίκτυο λόγω εργασιών για το δίκτυο ευτυζωνικότητας

ΕΥΟΔΟΣ: κακοτεχνίες στο οδικό δίκτυο λόγω εργασιών για το δίκτυο ευτυζωνικότητας

12

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
   Το Ν.Π.Δ.Δ. « Ο.Ε.Υ.Ο.Δ.Ο.Σ.» έχει γίνει αποδέκτης σωρείας καταγγελιών με αντικείμενο την κακή αποκατάσταση της τομής των 10 εκατοστών που διατρέχει όλη την πόλη αλλά και μεγάλο μέρος του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου όπως επίσης και την κακή τοποθέτηση των φρεατίων ελέγχου.
   Ενημερώνουμε ότι το έργο με τίτλο «Μητροπολιτικό Δίκτυο οπτικών ινών Δήμου Χίου» εκτελείται αποκλειστικά από τον Δήμο Χίου και επιβλέπεται από την Τεχνική Υπηρεσία του , την δε άδεια τομής οδοστρώματος για το δίκτυο ευθύνης μας την χορήγησε ο Οργανισμός μας.
   Προβήκαμε ήδη από την αρχή του έργου δύο φορές σε διακοπή εργασιών του αναδόχου εργολάβου INTRAKAT που αφορούν κακοτεχνίες στην αποκατάσταση, την πρώτη φορά με το υπ’αριθμ. 298/01-04-2008 και την δεύτερη φορά  με το υπ’αριθμ. 804/11-08-2008 έγγραφά μας, απαγορεύοντας μέχρι και σήμερα στην εν λόγω εταιρεία την συνέχιση του έργου αν δεν αποκαταστήσει τις κακοτεχνίες.
   Δυστυχώς η Νομοθεσία που διέπει τα δημόσια έργα, δεν επιτρέπει ακόμα στον «Ο.Ε.Υ.Ο.Δ.Ο.Σ.» να κάνει χρήση της εγγυητικής επιστολής για άμεση αποκατάσταση των τεχνικών προβλημάτων, προχωράμε όμως άμεσα στην εκτίμηση της ποιότητας αποκατάστασης, με την συνδρομή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για να επιβληθούν τα νόμιμα.  


 


Για το Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. 
    «Ο.Ε.Υ.Ο.Δ.Ο.Σ.»


ΜΙΣΕΤΖΗΣ Ν.ΓΙΑΝΝΗΣ