Αρχική Νέα Τοπικά Τα έργα που μέσω ΣΔΙΤ αφορούν τη Χίο, ανακοίνωση Γ. Κοσμίδη

Τα έργα που μέσω ΣΔΙΤ αφορούν τη Χίο, ανακοίνωση Γ. Κοσμίδη

6

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Χίος, 2 Σεπτεμβρίου 2008


Εγκρίθηκαν από τη Διυπουργική Επιτροπή Σ.Δ.Ι.Τ. σημαντικά έργα του Ν. Χίου που θα υλοποιηθούν με το νέο θεσμικό πλαίσιο του ν. 3389/2005 για τις συμβάσεις παραχώρησης και τις συμβάσεις σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Συνεδρίασε χθες 1η Σεπτεμβρίου η αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και αποφάσισε την ένταξη στις διατάξεις του νόμου 3389/2005 των ακόλουθων έργων για το νομό Χίου:
1. Σχολικό Συγκρότημα (Γυμνάσιο – Λύκειο – Τ.Ε.Ε.) Δήμου Ομηρούπολης, συνολικού προϋπολογισμού 3.000.000 €. Το αντικείμενο της Σύμπραξης είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, ολοκληρωμένη τεχνική διαχείριση (συμπεριλαμβανομένων της φύλαξης και της καθαριότητας) και ασφάλιση του συγκροτήματος για διάστημα 25 ετών από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύμπραξης, με Αναθέτουσα Αρχή την ΟΣΚ Α.Ε. Με το έργο αυτό προβλέπεται να κατασκευαστούν δεκατέσσερις (14) αίθουσες διδασκαλίας, τέσσερις (4) ειδικές αίθουσες και μία (1) αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.
2. Κλειστό Γυμναστήριο Δήμου Καρδαμύλων, συνολικού προϋπολογισμού 1.700.000 €.
3. Ανάπλαση της Παλαιάς Λαχαναγοράς και Υπόγειος Πολυώροφος Χώρος Στάθμευσης Δήμου Χίου, συνολικού προϋπολογισμού 6.500.000 €. Το αντικείμενο της Σύμπραξης είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, ολοκληρωμένη τεχνική διαχείριση, ασφάλιση και εμπορική εκμετάλλευση πολυωρόφου χώρου στάθμευσης στην Παλαιά Λαχαναγορά του Δήμου Χίου και η ανάπλαση του χώρου αυτού, για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ετών από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύμπραξης, με Αναθέτουσα Αρχή το Δήμο Χίου.
4. Κατασκευή δύο (2) οικημάτων στέγασης προσωπικού του Στρατού Ξηράς στη Χίο, συνολικού προϋπολογισμού 4.500.000 €. Το έργο θα υλοποιηθεί με αναθέτουσα αρχή το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Με την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής εξασφαλίζεται η υλοποίηση σημαντικών έργων σε ευαίσθητους τομείς όπως η παιδεία, οι αστικές αναπλάσεις και η εθνική άμυνα. Τα έργα αυτά προσδοκούμε ότι θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του νομού μας.
Από την πλευρά μας θα παρακολουθούμε στενά την πορεία υλοποίησης των έργων, με σκοπό την υποβοήθηση των φορέων στα προβλήματα που τυχόν θα παρουσιασθούν, και την επιλογή των βέλτιστων λύσεων οι οποίες θα διασφαλίζουν την ομαλή ολοκλήρωση των έργων και τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.


Από το Γραφείο Τύπου
του Βουλευτή Χίου Γιάννη Κοσμίδη