Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2008

Αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2008

9

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23 / 6 /2008


Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2008 οι οποίες θα διεξαχθούν στις 8-9 Νοεμβρίου 2008 και 15-16 Νοεμβρίου 2008 για τα επίπεδα Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση» σ΄ένα ενιαίο διαβαθμισμένο test), Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση» και Γ1 «πολύ καλή γνώση» στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική και για το επίπεδο Β2 «καλή γνώση» στην Ισπανική  γλώσσα.


Υπενθυμίζεται ότι από τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2008 μέχρι και την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2008 θα υποβάλλονται στις Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2008.


                                                                        


                                                                         


 


ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ


 


ΣΑΒΒΑΤΟ, 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008
ΓΛΩΣΣΑ


ΧΡΟΝΟΣ
Αγγλική
Γαλλική
8.00 – 9.05
Β1, ενότητα 1
Β1, ενότητα 1
9.30 – 10.15
Β1, ενότητα 2
Β1, ενότητα 2
10.00  –  …
Α1-Α2, Β2, ενότητα 4
Α1-Α2, Β2, ενότητα 4
10.30 – 11.00
Β1, ενότητα 3
 
11.00 – 11.30
 
Β1, ενότητα 3


 
 
12.30 – 13.50
Γ1, ενότητα 1
Γ1, ενότητα 1
14.15 – 15.45
Γ1, ενότητα 2
Γ1, ενότητα 2
16.00 – 16.30
Γ1, ενότητα 3
 
16.30 – 17.00
 
Γ1, ενότητα 3
     


 


 


 ΚΥΡΙΑΚΗ, 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008
ΓΛΩΣΣΑ


ΧΡΟΝΟΣ
Αγγλική
Γαλλική
8.00 – 9.05
Β2, ενότητα 1
Β2, ενότητα 1
9.30 – 11.00
Β2, ενότητα 2
Β2, ενότητα 2
10.00  –  …
Β1 + Γ1, ενότητα 4
Β1 + Γ1, ενότητα 4
11.15 – 11.45
Β2, ενότητα 3
 
11.45 – 12.15
 
Β2, ενότητα 3


 
 
13.00 – 14.05
Α1-Α2, ενότητα 1
Α1-Α2, ενότητα 1
14.30 – 15.15
Α1-Α2, ενότητα 2
Α1-Α2, ενότητα 2
15.30 – 16.00
Α1-Α2, ενότητα 3
 
16.00 – 16.30
 
Α1-Α2, ενότητα 3


 


ΣΑΒΒΑΤΟ, 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008
ΓΛΩΣΣΑ


ΧΡΟΝΟΣ
Γερμανική
Ιταλική
Ισπανική
8.00 – 9.05
Β1, ενότητα 1
Β1, ενότητα 1
 
9.30 – 10.15
Β1, ενότητα 2
Β1, ενότητα 2
 
10.00  –  …
Α1-Α2, Β2, ενότητα 4
Α1-Α2, Β2, ενότητα 4
Β2 ενότητα 4
10.30 – 11.00
Β1, ενότητα 3
 
 
11.00 – 11.30
 
Β1, ενότητα 3
 
 
 
 
 
12.30 – 13.50
Γ1, ενότητα 1
Γ1, ενότητα 1
 
14.15 – 15.45
Γ1, ενότητα 2
Γ1, ενότητα 2
 
16.00 – 16.30
Γ1, ενότητα 3
 
 
16.30 – 17.00
 
Γ1, ενότητα 3
 


ΚΥΡΙΑΚΗ, 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008
ΓΛΩΣΣΑ


ΧΡΟΝΟΣ
Γερμανική
Ιταλική
Ισπανική
8.00 – 9.05
Β2, ενότητα 1
Β2, ενότητα 1
Β2, ενότητα 1
9.30 – 11.00
Β2, ενότητα 2
Β2, ενότητα 2
Β2, ενότητα 2
10.00  –  …
Β1 + Γ1, ενότητα 4
Β1 + Γ1, ενότητα 4
 
11.15 – 11.45


 
 Β2, ενότητα 3
11.45 – 12.15
Β2, ενότητα 3


 
12.15 – 12.45
 
 Β2, ενότητα 3


 
 
 
 
13.30 – 14.35
Α1-Α2, ενότητα 1
Α1-Α2, ενότητα 1
 
15.00 – 15.45
Α1-Α2, ενότητα 2
Α1-Α2, ενότητα 2
 
16.00 – 16.30
Α1-Α2, ενότητα 3
 
 
16.30 – 17.00
 
Α1-Α2, ενότητα 3
 


 


           ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ


 ΣΑΒΒΑΤΟ, 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008
ΓΛΩΣΣΑ


ΧΡΟΝΟΣ
Αγγλική
Γαλλική
8.00 – 9.05
Β1, ενότητα 1
Β1, ενότητα 1
9.30 – 10.15
Β1, ενότητα 2
Β1, ενότητα 2
10.00  –  …
Α1-Α2, Β2, ενότητα 4
Α1-Α2, Β2, ενότητα 4
10.30 – 11.00
Β1, ενότητα 3
 
11.00 – 11.30
 
Β1, ενότητα 3


 
 
12.30 – 13.50
Γ1, ενότητα 1
Γ1, ενότητα 1
14.15 – 15.45
Γ1, ενότητα 2
Γ1, ενότητα 2
16.00 – 16.30
Γ1, ενότητα 3
 
16.30 – 17.00
 
Γ1, ενότητα 3


 


ΚΥΡΙΑΚΗ, 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008
ΓΛΩΣΣΑ


ΧΡΟΝΟΣ
Αγγλική
Γαλλική
8.00 – 9.05
Β2, ενότητα 1
Β2, ενότητα 1
9.30 – 11.00
Β2, ενότητα 2
Β2, ενότητα 2
10.00  –  …
Β1 + Γ1, ενότητα 4
Β1 + Γ1, ενότητα 4
11.15 – 11.45
Β2, ενότητα 3
 
11.45 – 12.15
 
Β2, ενότητα 3


 
 
13.00 – 14.05
Α1-Α2, ενότητα 1
Α1-Α2, ενότητα 1
14.30 – 15.15
Α1-Α2, ενότητα 2
Α1-Α2, ενότητα 2
15.30 – 16.00
Α1-Α2, ενότητα 3
 
16.00 – 16.30
 
Α1-Α2, ενότητα 3