Αρχική Νέα Τοπικά Επιστολή Νομάρχη για τη Μείωση της κυνηγετικής περιόδου στο νομό Χίου

Επιστολή Νομάρχη για τη Μείωση της κυνηγετικής περιόδου στο νομό Χίου

5

 ΠΡΟΣ:
1. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αλέξανδρο Κοντό


Κοιν:
1. Υφυπουργό Αγρ. Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κων/νο Κιλτίδη
2. Κυνηγετικός Σύλλογος Χίου
3. Βουλευτές Νομού Χίου
4. ΜΜΕΘέμα: Μείωση της κυνηγετικής περιόδου στο νομό Χίου
Συν: Επιστολή Κ.Σ. Χίου Α.Π.136/2-9-2008


Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
       Επικοινωνούμε μαζί σας με αφορμή το αίτημα του Κυνηγετικού Συλλόγου Χίου για μείωση των ημερών κυνηγιού της πέρδικας. Όπως ίσως γνωρίζετε, με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσής του, και με στόχο την προστασία του ενδημικού θηράματος και την αποφυγή του ομαδικού κυνηγιού, ο Κυνηγετικός Σύλλογος αποφάσισε κυνήγι της πέρδικας για έξι Κυριακές μόνο, και κατέθεσε σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
       Η σημασία υλοποίησης της συγκεκριμένης απόφασης είναι μεγάλη τόσο για τους κυνηγούς όσο και για την προστασία των θηραμάτων. Επίσης, αν λάβουμε υπόψη τις καταστρεπτικές πυρκαγιές που έχουν πλήξει τη Βόρεια Χίο τα τελευταία χρόνια και τα φαινόμενα λειψυδρίας, μπορούμε να κατανοήσουμε τις αρνητικές συνέπειες που θα έχει η εφαρμογή της Ρυθμιστικής Απόφασης του υπουργείου. Πρέπει ακόμη να προσθέσουμε ότι πέρυσι που εφαρμόστηκε το μέτρο αυτό (έξι Κυριακές μόνο για το κυνήγι της πέρδικας) είχε θετικές συνέπειες ως προς την προστασία των  θηραμάτων.
       Με βάση αυτά, παρακαλούμε όπως εξετάσετε το αίτημα του Κυνηγετικού Συλλόγου Χίου και προχωρήσετε σε σχετική ρύθμιση για το νομό Χίου. Από την πλευρά μας ως Ν.Α. Χίου είμαστε διατεθειμένοι να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή της εν λόγω απόφασης και είμαστε στη διάθεσή σας για συνεργασία, προκειμένου να βρεθεί λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα. 
      


Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΙΟΥ


ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ