Αρχική Νέα Τοπικά Συνεδρίαση Νομαρχιακής επιτροπής Β’, 9/9/2008, ημέρα Τρίτη

Συνεδρίαση Νομαρχιακής επιτροπής Β’, 9/9/2008, ημέρα Τρίτη

6

 Στις 09/09/08, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:30 θα συγκληθεί η Νομαρχιακή Επιτροπή Β’ και θα συνεδριάσει στην αίθουσα του Νομ. Συμβουλίου.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
1. Έγκριση μελέτης του έργου «Επεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο περιοχής Σαραπιού»  προϋπολογισμού 40.000€ και διαγωνισμός για την ανάθεση αυτού μεταξύ περιορισμένου αριθμού επιχειρήσεων στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου και Δήμου Καρδαμύλων.
2. Εκδίκαση ένστασης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός οδικού δικτύου δρόμου Χίου- Λιμένα Μεστών.
3. Ανάθεση του ανωτέρω έργου.
4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας «Αποκατάσταση υποδομών Νοτιοδυτικής Χίου»
5. Έγκριση μελέτης του έργου «Εργασίες βελτίωσης υποδομών Γυμνασίου Βροντάδου Χίου» προϋπολογισμού 15.000€ και ανάθεση αυτού.
6. Έγκριση μελέτης του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Γυμνασίου- Λυκείου Καλλιμασιάς»  προϋπολογισμού 15.000€ και ανάθεση αυτού.  
7. Εργασίες συντήρησης και καλλωπισμού κόμβων Κεντρικής και Βόρειας Χίου.
8. Εργασίες συντήρησης και καλλωπισμού κόμβων Νότιας Χίου.


Ο φάκελος με τα θέματα είναι στο γραφείο της Ν.Ε και είναι στην διάθεση σας για κάθε πληροφορία που θα ζητήσετε.

 

      Ο Πρόεδρος της Νομ. Επιτροπής Β’ Ν.Α.Χίου
       Πέτρος   Φλάμος
       Αντινομάρχης