Αρχική Νέα Οικονομία ΕΠΑΝ: Παράταση στο «Πιστοποιηθείτε»

ΕΠΑΝ: Παράταση στο «Πιστοποιηθείτε»

9

 Παρατείνεται μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2008 η ημερομηνία λήξης υλοποίησης υποέργων της Δράσης 2.5.2 ΣΤ΄ Κύκλος «Πιστοποιηθείτε» (νυν 1.2.8 ).


Όπως ανακοίνωσε ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Δράσεων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου (ΕΛΑΝΕΤ), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 19116/821/13-8-08 απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης, κ. Στ. Καλαφάτη, η καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των υποέργων της Δράσης 2.5.2 ΣΤ’ Κύκλος (νυν 1.2.8), που έληγε στις 30 Ιουνίου 2008 παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2008.